Siirry sisältöön

Lapset puheeksi -lokikirjat

Lapset puheeksi -lokikirjoja käytetään Lapset puheeksi -työn tukena. Lokikirjoja on varhaiskasvatukseen, ala- ja yläkouluun sekä palveluihin lapsen ikäkausien mukaisesti sekä vastaanottokeskustyöhön. Lokikirjoja on eri kieliversioina, suomeksi, ruotsiksi, venäjäksi ja englanniksi (varhaiskasvatus ja koulut)

Lapset puheeksi -lokikirjat

Lapset puheeksi -keskustelussa käytetään lokikirjoja, joiden avulla keskusteluun osallistuvat käsittelevät lapsen arkea kotona, varhaiskasvatuksessa/koulussa ja vapaa-ajan ympäristöissä. Lokikirja luo struktuurin keskustelulle teemojen avulla, joita käsitellään haavoittuvuuksien ja vahvuuksien näkökulmasta.

Eri ympäristöihin, kuten varhaiskasvatukseen, kouluun ja eri palveluihin on oma lokikirjansa. Myös eri-ikäisille lapsille on omat lokikirjansa. Lapset puheeksi -työn lokikirjat ovat digitaalisessa muodossa eli täytettävissä esim. videokeskusteluissa ja sähköisillä alustoilla. Lokikirjoja voi myös tulostaa. Ennen keskustelua vanhemmalle tarjotaan mahdollisuus tutustua lokikirjaan etukäteen.

Jotta ammattilainen voi käyttää Lapset puheeksi -lokikirjoja, tulee hänen käydä Lapset puheeksi -menetelmäkoulutus.

Lokikirjat varhaiskasvatukseen ja kouluun

Lokikirjat palveluihin

Alakohtaiset Lapset puheeksi -lokikirjat

Lokikirja on saatavilla myös ruotsiksi, englanniksi ja venäjäksi.

Venäjänkieliset lokikirjat varhaiskasvatukseen ja kouluun

Venäjänkieliset lokikirjat palveluihin

Sivua muokattu 3.9.2021