Siirry sisältöön

Toimiva lapsi ja perhe-työssä luodaan perheiden pärjäävyyttä ja mielenterveyttä tukevia työtapoja yhteistyössä kentän, Toimiva lapsi ja perhe -menetelmien kouluttajien ja tutkimustiedon valossa. Isossa roolissa on työmenetelmien juurruttaminen käyttöön koko Suomessa. Lähestymistapa on ennaltaehkäisevä, perheen arkea sekä vanhempien toimijuutta vahvistava.

Toimiva lapsi ja perhe -työn taustalla on ymmärrys ja tutkimus lasten kehitysympäristöjen merkityksestä pärjäävyyden rakentumisessa. Tavoitteena on vaikuttaa osaltaan perheiden pärjäävyyteen sekä ylisukupolvisten ongelmien ennaltaehkäisyyn.

Menetelmiä, koulutusta ja konsultaatiota

Toimiva lapsi & perhe (TLP) -työhön kuuluu työmenetelmiä, koulutuskokonaisuuksia ja konsultaatiota. Työn ympärille on kasvanut koko Suomen kattava menetelmäkouluttajien verkosto. Verkostoon kuuluvat kouluttajat toteuttavat Toimiva lapsi & perhe -koulutuskokonaisuuksia. Työ on levinnyt laajalti mm. sosiaali- ja terveydenhuollon perus- ja erityispalveluihin sekä kasvatus- ja sivistystoimiin. Koko kuntaa koskevassa työssä rakennetaan toimivaa monialaista palvelujärjestelmää yhdessä vanhempien ja muiden kasvattajien ja palvelutuottajien kanssa.

Toimiva lapsi ja perhe® -työn menetelmät

Koulutusta ammattilaisille ja vapaaehtoisille

Konsultaatio

Toimiva lapsi & perhe -työryhmä (tlp@mieli.fi) konsultoi eri lasten ja aikuisten psykososiaalisia palveluita tuottavia organisaatioita Toimiva lapsi & perhe -työhön perustuvien lapsikeskeisten palvelurakenteiden kehittämisessä.

Konsultaatiota tarjotaan:

  • strategioiden laatimisessa
  • monialaisten hallinto- ja vastuujärjestelmien rakentamisessa
  • työntekijöiden kouluttamisessa
  • väestölle tiedottamisessa
  • arviointiin liittyvän palautejärjestelmän luomisessa.

Toimiva lapsi & perhe -työ on käynnistynyt vuonna 2001 Emerita tutkimusprofessori lastenpsykiatri Tytti Solantauksen johdolla. TLP -työn päämääränä on tukea lapsen suotuisaa kehitystä ja ehkäistä yli sukupolvien siirtyviä ongelmia.

Toimiva lapsi & perhe -menetelmät, -koulutuskokonaisuudet ja -konsultaatio on kehitetty osana Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) Toimiva lapsi & perhe -hanketta. Toimiva lapsi- ja perhe -työn siirtyi 2015 THL:stä nykyiseen kotipesään MIELI ry:n.

Työ lähti vastaamaan tarpeeseen ottaa lapset puheeksi aikuisten palveluissa, erityisesti mielenterveyspalveluissa. Toimiva lapsi ja perhe -työn tavoitteena on ollut vaikuttaa lasten puheeksi ottoon ja ylisukupolvisten ongelmien ennaltaehkäisyyn palvelujen rakenteellisen, toiminnallisen ja sisällöllisen uudistamisen kautta.