Siirry sisältöön

Perheinterventio on menetelmä, joka auttaa avaamaan vaikeana pidetyn, koko perhettä koskevan ongelman yhteiseen keskusteluun. Työskentelyssä paneudutaan lasten arjen tukemiseen yhdessä vanhempien kanssa, vanhemmuutta kunnioittaen. Työskentelyssä on keskeistä kaikkien perheenjäsenten kuuleminen sekä tiedon ja ymmärryksen lisääntyminen perheen kesken, vuorovaikutukseen keskittyen.

Toimiva lapsi ja perhe -perheinterventio on tutkittu ja vaikuttavaksi todettu interventio. Perheinterventiota toteuttavat henkilöt ovat saaneet laajan koulutuksen perheiden tukemiseen ja pärjäävyyden vahvistumiseen. Se on alun perin luotu perheiden tukemiseen silloin, kun vanhempi sairastaa masennusta tai muuta mielialahäiriötä. Nykyään menetelmä on käytössä muissakin palveluissa, vanhemman kohdatessa perheen arkea vaikuttavia kuormittavia tekijöitä kuten riippuvuusongelmia, taloudellisia ongelmia, somaattisia sairauksia tai parisuhde-ongelmia. Perheinterventiota voidaan käyttää monella eri toimialalla ja monenlaisissa perhetilanteissa esim. lastensuojelussa, perheneuvoloissa ja somatiikan puolella. Kokemukset ovat myönteisiä.

Työskentely tapahtuu 6–8 tapaamisen puitteissa ja se sisältää vanhempien tapaamisia, lasten omia tapaamisia, istuntojen yhteistä valmistelua, yhteisen perheistunnon ja seurantaistunnon. Lisäksi vanhempien kanssa sovitaan harvajaksoinen seuranta, joka on n. 1–2 kertaa vuodessa.

Työskentely alkaa vanhempien tapaamisilla, joissa keskustellaan perheen tilanteesta ja siihen vaikuttavista ongelmista tai haasteista sekä arkisten tapahtumien merkityksestä sekä itselle vanhempana että perheen lapsille. Vanhemmat tuovat esiin toiveita asioista, joita olisi hyvä keskustella lasten kanssa.

Tämän jälkeen tavataan jokaista lasta erikseen tai sisarukset yhdessä. Kuullaan lapsen ajatuksia omasta arjestaan, sen iloja ja mahdollisia huolia, pohditaan vanhempien toiveiden pohjalta lapsen kokemuksia vanhempien vaikeuksista tai arjen vaikeista tilanteista. Lapsi saa esittää kysymyksiä myös vanhemmille.

Seuraavaksi vanhemmat suunnittelevat lasten kysymysten ja pohdintojen pohjalta, miten koko perheen tapaamisessa voisi vastata lapsille ja kertoa perheen arkeen vaikuttavista asioista.

Koko perheen tapaamisessa vanhemmat ja lapset keskustelevat yhdessä perheen tilanteesta esim. vanhemman sairaudesta tai perheen elämään vaikuttavasta ongelmasta ja pohditaan miten yhdessä voisi toimia arjessa, miten pärjätä tilanteen kanssa yhdessä. Tavoitteena on luoda pohjaa yhteiselle ymmärrykselle ja saada kokemus siitä, että myös vaikeista asioista voi yhdessä keskustella.

Seurantaistunnossa luodaan katsaus intervention kulkuun ja vahvistetaan perheen yhteistä keskustelua ja ongelmanratkaisua.

Tytti Solantaus on suomentanut ja sopeuttanut menetelmän Dr. William Beardsleen ”Family talk” intervention pohjalta.

Toimiva lapsi ja perhe -perheintervention lokikirja ja manuaali

Asiakaspalaute TLP-perheinterventiosta: