Siirry sisältöön

Koulutuksen kuvaus

Toimiva lapsi & perhe (TLP) -perheinterventio -koulutus antaa pätevyyden toteuttaa itsenäisesti Toimiva lapsi & perhe perheinterventioita sekä Lapset puheeksi -keskustelua ja -neuvonpitoa.Koulutuksessa opitaan käyttämään vaikuttavia ja näyttöön perustuvia työtapoja lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukemiseksi sekä ongelmien ehkäisemiseksi sellaisissa tilanteissa, kun heidän vanhemmallaan on vaikeaa. Koulutuksen pituus on 12 päivää (72 t) ja se sisältää sekä Lapset puheeksi (LP)-menetelmän että TLP- perheintervention ja antaa pätevyyden toteuttaa näitä molempia menetelmiä itsenäisesti. Koulutukseen osallistuminen edellyttää sosiaali- tai terveydenhuoltoalan peruskoulutusta sekä mahdollisuutta työskennellä koulutuksen aikana perheiden kanssa. Kasvatusalan työntekijä voidaan hyväksyä koulutukseen erityisperustein, tällöin tulee olla  myös kokemusta perheiden kanssa tehtävästä työstä.

Koulutuksen sisältö

Koulutus rakentuu 12 päivästä (7 teoriapäivää ja 5 menetelmäohjauspäivää) ja se sisältää sekä kaksiportaisen Lapset puheeksi (LP)-menetelmän että TLP- perheintervention. Koulutus kestää yhden vuoden. Koulutuksen aikana osallistuja toteuttaa 2 LP -menetelmää ja 3 TLP –
perheinterventiota, jälkimmäisistä kaksi tuodaan menetelmäohjaukseen ja kolmannesta tehdään kirjallinen kuvaus. Koulutuspäivät järjestetään 3-5 viikoin välein, koska kyseessä on prosessikoulutus. Näin saa osallistuja mahdollisuuden työstää opittua ja toteuttaa välitehtävät.

Koulutuksen tavoitteet

Koulutuksen jälkeen osallistuja

  • ymmärtää taustateorian ja -tutkimukset sekä keskeiset käsitteet molempien menetelmien osalta ja kykenee soveltamaan niitä käytännön TLP- ja LP-työssä.

  • osaa toteuttaa työskentelyä menetelmäuskollisesti TLP – perheintervention ja LP -menetelmien manuaalien ja lokikirjojen mukaisesti

  • tuntee menetelmään liittyvät keskeiset käsitteet

  • ymmärtää palautteen tärkeyden työn kehittämisen ja johtamisen näkökulmasta

  • osaa kerätä asiakkailta palautetta ja tilastoida LP- ja TLP -työtä omassa organisaatiossa.

Tulevia avoimia koulutuksia

Sivua muokattu 23.8.2021

Sisältö liittyy seuraaviin aihealueisiin:

Ota yhteyttä

Jenni Suvikas

Asiantuntija, Perhetoiminnan yksikkö, Toimiva lapsi- ja perhetyö (TLP)
+358 40 544 6518
etunimi.sukunimi@mieli.fi

Virpi Valiola

Asiantuntija, Perhetoiminnan yksikkö, Toimiva lapsi- ja perhetyö (TLP)
+358 40 662 5274
etunimi.sukunimi@mieli.fi