Siirry sisältöön

Koulutuksen kuvaus

Toimiva lapsi & perhe (TLP) -perheinterventio -koulutus antaa pätevyyden toteuttaa itsenäisesti Toimiva lapsi & perhe perheinterventioita sekä Lapset puheeksi -keskustelua ja -neuvonpitoa.Koulutuksessa opitaan käyttämään vaikuttavia ja näyttöön perustuvia työtapoja lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukemiseksi sekä ongelmien ehkäisemiseksi sellaisissa tilanteissa, kun heidän vanhemmallaan on vaikeaa. Koulutuksen pituus on 12 päivää (72 t) ja se sisältää sekä Lapset puheeksi (LP)-menetelmän että TLP- perheintervention ja antaa pätevyyden toteuttaa näitä molempia menetelmiä itsenäisesti. Koulutukseen osallistuminen edellyttää sosiaali- tai terveydenhuoltoalan peruskoulutusta sekä mahdollisuutta työskennellä koulutuksen aikana perheiden kanssa. Kasvatusalan työntekijä voidaan hyväksyä koulutukseen erityisperustein, tällöin tulee olla  myös kokemusta perheiden kanssa tehtävästä työstä.

Koulutuksen sisältö

  • Koulutus rakentuu seitsemästä teoriapäivästä ja viidestä menetelmäohjauspäivästä

  • Keskeisten käsitteiden ja taustateorian- ja tutkimusten läpikäynti

  • Osallistuja toteuttaa kaksi Lapset puheeksi -keskustelua

  • Kolme Toimiva lapsi ja perhe -perheinterventiota, joista kaksi tuodaan menetelmäohjaukseen ja kolmannesta tehdään kirjallinen prosessikuvaus

Koulutuksen tavoitteet

Koulutuksen jälkeen osallistuja

  • ymmärtää taustateorian ja -tutkimukset sekä keskeiset käsitteet molempien menetelmien osalta ja kykenee soveltamaan niitä käytännön TLP- ja LP-työssä.

  • osaa toteuttaa työskentelyä menetelmäuskollisesti TLP – perheintervention ja LP -menetelmien manuaalien ja lokikirjojen mukaisesti

  • tuntee menetelmään liittyvät keskeiset käsitteet

  • osaa kerätä palautetta asiakkailta

Tulevia avoimia koulutuksia