Siirry sisältöön
Toimiva lapsi & perhe® -perheinterventio koulutus

Toimiva lapsi & perhe (TLP) -perheinterventio koulutus sisältää sekä kaksiportaisen Lapset puheeksi (LP) -menetelmän että TLP -perheintervention ja antaa pätevyyden itsenäisesti toteuttaa näitä molempia menetelmiä.

Toimiva lapsi & perhe® -menetelmien kouluttajakoulutus
Toimiva lapsi & perhe -menetelmien (Lapset puheeksi -menetelmä ja Toimiva lapsi & perhe -perheinterventio) kouluttajakoulutus on kahdeksan koulutuspäivän mittainen ja antaa pätevyyden kouluttaa Lapset puheeksi -menetelmäosaajia sekä Toimiva lapsi & perhe -perheinterventiota.
Lapset puheeksi® -menetelmäkoulutus

Menetelmän avulla rakennetaan vanhempien, muiden lapsen elämän tärkeiden ihmisten ja lapsen välille yhteistä ymmärrystä arjesta sekä suunnitellaan lapsen arkipäivän sujumiseen keinoja.

Lapset puheeksi -menetelmän kouluttajakoulutus

Kouluttajaksi kouluttautuminen edellyttää hyväksytysti suoritetun kolmen päivän LP –menetelmäkoulutuksen, viisi tehtyä LP:tä sekä mahdollisuutta kouluttaa omassa työssään.

Hyvä arki lapselle -kouluttajakoulutus

Hyvä arki lapselle -kouluttajakoulutus on suunnattu järjestöjen ja seurakuntien ammattilaisille, jotka tulevat kouluttamaan Hyvä arki lapselle -koulutusta toiminnassaan mukana oleville vapaaehtoisille.

Hyvä arki lapselle -koulutus

Järjestöissä ja seurakunnassa toimiville vapaaehtoisille suunnattu, Lapset puheeksi -lähestymistapaan pohjautuva koulutus.