Siirry sisältöön

Koulutuksen kuvaus

Toimiva lapsi & perhe -menetelmien kouluttajakoulutus antaa pätevyyden kouluttaa sekä Lapset puheeksi -menetelmäosaajia että Toimiva lapsi & perhe -perheinterventiota. Koulutukseen osallistuminen edellyttää hyväksytysti suoritetun TLP – työn menetelmäkoulutuksen, viisi tehtyä TLP –perheinterventiota ja viisi LP -työskentelyä sekä mahdollisuutta tehdä perheiden kanssa työtä. 

Koulutuksen sisältö

Koulutus rakentuu yhteensä kahdeksasta päivästä. Koulutuksessa paneudutaan kouluttamisen kysymyksiin ja harjoitellaan kouluttamista ja menetelmäohjausta. Menetelmäohjauksen harjoittelu toteutuu osallistujien tuomien TLP -perheinterventiotyöskentelyiden avulla. Osallistuja toteuttaa koulutuksen aikana joko TLP- tai LP -menetelmäkoulutuksen yksin tai parin kanssa. Päivien aikana käydään yhteisesti läpi kouluttamisen prosessia ja kokemusta. Lisäksi koulutukseen kuuluu omatoimista opiskelua ja oman TLP tai LP -koulutuksen ja materiaalien valmistelua koulutuspäivien välissä. Poissaoloista on aina sovittava erikseen kouluttajan kanssa ja poissaolo korvataan oppimistehtävällä.  Ensimmäisestä koulutuspäivästä ei voi olla poissa ja läsnäoloa koulutuksessa edellytetään vähintään 7 päivää.

Koulutuksen tavoitteet

Koulutuksen käytyään  kouluttaja pystyy organisoimaan ja toteuttamaan kriteerien mukaisen TLP -työn menetelmäkoulutuksen. Hän osaa arvioida ryhmänsä osallistujien oppimista ja osaamistavoitteiden ja valmiuksien saavuttamista. Kouluttajan tehtävä on varmistaa valmistuneiden osaajien pätevyys.

Kouluttajalla on pätevyys kouluttaa TLP työn menetelmäosaajia. Hän on sisäistänyt menetelmien käytön ja kykenee opettamaan menetelmiä sekä toteuttamaan mallinnukset ja harjoitukset. Hän ymmärtää taustateorian ja -tutkimukset, lähestymistavan ja keskeiset käsitteet
sekä kykenee opettamaan ne koulutusryhmissä.  Hän osaa esitellä lokikirjan ja opettaa sen käyttöä. Kouluttaja osaa menetelmäohjata käytyjä TLP -perheinterventioita ja LP -menetelmiä ryhmässä. Menetelmäohjauksen tavoitteena on varmistaa oppimista ja vahvistaa menetelmäuskollisuutta.

Sivua muokattu 23.8.2021

Sisältö liittyy seuraaviin aihealueisiin: