Siirry sisältöön

Koulutuksen kuvaus

Toimiva lapsi & perhe -menetelmien kouluttajakoulutus antaa pätevyyden kouluttaa sekä Lapset puheeksi -menetelmäosaajia että Toimiva lapsi & perhe -perheinterventiota. Koulutukseen osallistuminen edellyttää hyväksytysti suoritetun TLP – työn menetelmäkoulutuksen, viisi tehtyä TLP –perheinterventiota ja viisi LP -työskentelyä sekä mahdollisuutta tehdä perheiden kanssa työtä. Koulutus rakentuu kahdeksasta koulutuspäivästä, poissaoloista on aina sovittaja erikseen kouluttajan kanssa ja poissaolo korvataan oppimistehtävällä. Ensimmäisestä koulutuspäivästä ei voi olla pois ja läsnäoloa tulee olla vähintään seitsemän päivää. Koulutuspäivät järjestetään 3-5 viikon välein.

Koulutuksen sisältö

Koulutuksessa

  • paneudutaan kouluttamisen kysymyksiin

  • harjoitellaan kouluttamista ja menetelmäohjausta (menetelmäohjauksen harjoittelu toteutuu osallistujien tuomien TLP -perheinterventiotyöskentelyiden avulla)

  • toteutetaan koulutuksen aikana joko TLP- tai LP -menetelmäkoulutus

  • käydään yhteisesti läpi kouluttamisen prosessia ja kokemusta

Koulutuksen tavoitteet

Koulutuksen käytyäsi

  • ymmärrät taustateorian ja -tutkimukset, lähestymistavan ja keskeiset käsitteet sekä kykenet opettamaan ne koulutusryhmässä

  • osaat menetelmäohjata TLP -perheinterventioita ja Lp -menetelmiä ryhmässä

  • osaat organisoida ja toteuttaa kriteerien mukaisen TLP -työn menetelmäkoulutuksen

  • osaat arvioida koulutettaviesi oppimista, osaamistavoitteiden ja kouluttajavalmiuksien saavuttamista

  • osaat käyttää ja kouluttaa TLP-menetelmiä vaikuttavalla ja tarkoituksenmukaisella tavalla

  • osaat varmistaa valmistuneiden osaajien pätevyyden

Alkavat koulutukset:

Lapset puheeksi menetelmän kouluttajakoulutus Pohjanmaan alueella toukokuu – joulukuu 2022. (Tmi Veli-Matti Saarinen)

Koulutuspäivät ovat 12.5, 23.6, 25.8, 22.9, 27.10 ja 24.11.2022

Koulutuspaikka: Seinäjoki tai jonkin koulutusosallistujan tila omalla paikkakunnalla. Lue lisää alla olevasta liitteestä.