Siirry sisältöön

Toimiva lapsi ja perhe -kouluttajien ilmoitustaulu

Tervetuloa Toimiva lapsi ja perhe -kouluttajien omalle sivulle! Tältä sivulta löytyvät TLP-kouluttajien tärkeimmät linkit ja tapahtumat Lapset puheeksi -kouluttajille, perheinterventiokouluttajille ja VERTTI-kouluttajille. Puuttuuko jotain tärkeää? Ehdota sivulle sisältöä osoitteeseen tlp@mieli.fi.

Osaava vanhemmuus

Osaava vanhemmuus -hanke kehitti 2018-2021 Lapset puheeksi® -työmenetelmään perustuvan "Hyvä arki lapselle"-mallin sote-alan järjestöjen käyttöön.

Hyvä arki lapselle -kouluttajakoulutus

Hyvä arki lapselle -kouluttajakoulutus on suunnattu järjestöjen ja seurakuntien ammattilaisille, jotka tulevat kouluttamaan Hyvä arki lapselle -koulutusta toiminnassaan mukana oleville vapaaehtoisille.

Hyvä arki lapselle -koulutus

Järjestöissä ja seurakunnassa toimiville vapaaehtoisille suunnattu, Lapset puheeksi -lähestymistapaan pohjautuva koulutus.

Lapset puheeksi® -palvelumalli

Lapset puheeksi -palvelumalli on koko maakuntaa tai kuntaa koskeva malli, jossa kaikki toimijat ottavat lapsen hyvinvoinnin ja lapsen arkea tukevat toimet yhteiseksi asiaksi.


Toimiva lapsi & perhe® -menetelmien kouluttajakoulutus

Toimiva lapsi & perhe -menetelmien (Lapset puheeksi -menetelmä ja Toimiva lapsi & perhe -perheinterventio) kouluttajakoulutus on kahdeksan koulutuspäivän mittainen ja antaa pätevyyden kouluttaa Lapset puheeksi -menetelmäosaajia sekä Toimiva lapsi & perhe -perheinterventiota.

Toimiva lapsi & perhe® -perheinterventio koulutus

Toimiva lapsi & perhe (TLP) -perheinterventio koulutus sisältää sekä kaksiportaisen Lapset puheeksi (LP)-menetelmän että TLP- perheintervention ja antaa pätevyyden itsenäisesti toteuttaa näitä molempia menetelmiä.

Mitä ovat toimiva arki ja pärjäävyys perheissä?

Perheen arki on arvokas voimavara sekä nykyhetkessä että lasten tulevaisuudessa. Sujuva arki tukee koko perheen hyvinvointia ja mielenterveyttä sekä rakentaa vahvaa pärjäävyyden pohjaa. Jokainen perheenjäsen on yksilö, jonka mielenterveyteen ja pärjäävyyteen vaikuttavat myös perheen ulkopuoliset asiat. Yhteinen ymmärrys perheenjäsenten arjesta ja siihen liittyvistä muutoksista tai vaikeuksista tuovat lapselle turvaa ja tukevat lapsen suotuisaa kehitystä.