Siirry sisältöön

Oppilaitos voi sisällyttää Lapset puheeksi® -menetelmäopinnot osaksi perus-, valinnais- tai avoimia opintoja, mikäli oppilaitoksessa työskentelee Lapset puheeksi® -kouluttajakoulutuksen käynyt opettaja. Mikäli oppilaitoksen opiskelijahuollon työntekijät tai opettajat käyvät Lapset puheeksi® -menetelmäkoulutuksen, voivat he käyttää menetelmää työssään opiskelijoiden arjen, hyvinvoinnin sekä opintojen sujuvuuden vahvistamiseksi.

Opiskelija saa koulutuksesta toimivan työvälineen

Opiskelijan hankkiessa menetelmäpätevyyden 18 tunnin koulutuksen kautta, hän oppii käytännönläheisen ja dialogisen menetelmän perheiden kohtaamiseen sekä perheiden tuen suunnitteluun asiakaslähtöisesti.​ Menetelmän kautta opiskelija oppii voimavara- ja vahvuuslähtöisen tavan käydä keskusteluja vaikeistakin asioista perheiden kanssa.

Menetelmäpätevyyden saatuaan opiskelijalla on käytössään laajasti sosiaali- terveys- ja kasvatusalalla käytössä oleva, työelämään siirtymistä helpottava menetelmä. Menetelmän käyttö lisää​ tutkitusti työntekijän motivaatiota ja työtyytyväisyyttä.

Kaikki Lapset puheeksi® -menetelmäkoulutuksen käyneet saavat työlleen tukea, maksuttomia lisäkoulutuksia ja materiaaleja MIELI ry:stä. ​ Toimiva lapsi ja perhe -menetelmien osaajasivu – MIELI ry

Info-tilaisuudet opiskelijoille

Järjestämme etäyhteydellä info-tilaisuuksia opiskelijoille Lapset puheeksi® -menetelmästä.

Miksi ja milloin on hyvä keskustella lapsen tai nuoren arjesta ja miksi se on merkityksellistä? Miten voit keskustella asiakaslähtöisesti, dialogisesti ja vahvuuslähtöisesti vaikeistakin aiheista? Miten voit tukea vanhemmuutta keskustelun avulla? Tule kuulemaan kaikesta tästä opiskelijoille suunnattuun tilaisuuteen.

9.4.2024 klo 9.30 – 10.30 Ilmoittautumista ei tarvita, klikkaa mukaan tapahtumaan tästä (aukeaa uudessa välilehdessä)

2.10.2024 klo 14 -15 Ilmoittautumista ei tarvita, klikkaa mukaan tapahtumaan tästä (aukeaa uudessa välilehdessä)

Voit sisällyttää infon oman opetusryhmäsi opintoihin tai välittää tietoa infosta omassa oppilaitoksessasi.

Info-tilaisuudet oppilaitosten opetussuunnitelmista päättäville

Järjestämme etäyhteydellä info-tilaisuuksia menetelmäkoulutusten käynnistämiseen ja juurruttamiseen liittyen oppilaitosten opettajille, esi- ja johtohenkilöille:

Ke 14.8.2024 klo 8.30 – 10.00 Ilmoittautumista ei tarvita, klikkaa tapahtumaan tästä (aukeaa uudessa välilehdessä)

Ke 21.8.2024 klo 14.30 – 16.00 Ilmoittautumista ei tarvita, klikkaa tapahtumaan tästä (aukeaa uudessa välilehdessä)

Tervetuloa mukaan infotilaisuuksiin!