Siirry sisältöön
Tasapainoinen perhearki

Toimiva arki vaikuttaa sekä lasten että aikuisten mielenterveyteen. Toisaalta myös mielenterveys vaikuttaa arjen sujumiseen. Arjessa tehtävillä suotuisilla valinnoilla voidaankin vahvistaa mielenterveyttä.

Tunnetaidot perheessä

Tunteilla on elämässä tärkeä rooli. Tunteet näkyvät ja kuuluvat, mutta myös tuntuvat kehossa ja mielessä. Tunteet kertovat siitä, mitkä asiat aiheuttavat hyvää mieltä ja iloa, ja mitkä suuttumusta, pelkoa tai huolta.

vanhemmuustaidot

Vanhemmuuteen kasvu on pitkäkestoinen prosessi ja siihen vaikuttavat niin omat lapsuudenkokemukset kuin yhteiskunnalliset arvot, kulttuuri ja aika. Vanhemmuus ei edellytä täydellisyyttä, eikä sen tulisi olla suorittamista. Riittävän hyvä vanhemmuus riittää.

Mitä ovat toimiva arki ja pärjäävyys perheissä?

Perheen pärjäävyyttä ja joustavuutta voidaan lisätä. Tavallisen, toimivan arjen säilyttäminen suojaa perhettä myös muutostilanteissa. Muutostilanteet voivat liittyä esimerkiksi lasten koulunkäyntiin tai aikuisten työelämään, eroon tai terveyteen. Yksinkertaiset arjen rutiinit suojaavat myös elämän suuremmissa vaikeuksissa tai kriiseissä. Perheen pärjäävyyttä voidaan lisätä arkisilla teoilla ja tavoilla niin kotona kuin myös muissa perheenjäsenten ympäristöissä.