Siirry sisältöön

Resilienssi on olennainen osa perheiden arkea. Erilaiset arjen haasteet, muutokset tai vastoinkäymiset ovat perheissä arkipäivää.

Resilienssi vaikuttaa siihen, miten perhe pärjää muutoksissa. Perheen saama vertaistuki ja yhteisöt sen ympärillä vaikuttavat perheen kykyyn kohdata muutoksia ja vastoinkäymisiä. Avunpyytäminen on tärkeä resilienssitaito.

Mitä on resilienssi?  

Resilienssi on joustavuutta, selviytymiskykyä ja kimmoisuutta muutosten tai stressin keskellä. Se auttaa selviytymään vaikeista tilanteista ja suuntaamaan ajatuksia ja toimintaa uudelleen. Resilienssi ilmenee arjessa riittävän hyvänä pärjäävyytenä haasteista, stressistä tai muutoksista huolimatta.  

Perheen arki ja sisäiset suhteet vaikuttavat siihen, voiko muutosten keskelläkin voida hyvin. Muutoksissa selviytymiseen vaikuttavat olennaisesti myös muut arjen ihmiset ja ympäristöt. Esimerkiksi varhaiskasvatus tai koulut, työpaikat tai vapaa-ajanviettopaikat, vaikuttavat siihen minkälaiseksi resilienssi perheessä muodostuu.

”Arkiset vastoinkäymiset värittävät perheiden arkea: myöhässä herääminen, vanhempainillan unohtuminen tai muut arkiset takaiskut vaativat resilienssiä.”  

Kaikkien perheiden arkea ravistelevat aika ajoin isommatkin vastoinkäymiset. Vaikeimpina hetkinä on hyvä miettiä, mikä on riittävää arjen toimivuuden kannalta ja nojata tuttuihin arjen rutiineihin. Vaikeammat ajat kuuluvat elämään ja resilienssi vahvistuu vastoinkäymisistä selviytymisen kautta. 

Miten voit vahvistaa resilienssiä perheessäsi? 

  • Puhu perheesi tilanteesta avoimesti. Muutoksista tai huolista kannattaa puhua avoimesti. Esimerkiksi lapsen koulussa tai omalla työpaikalla osataan näin huomioida perheesi tilanne.
  • Vahvista perheesi yhteenkuuluvuutta. Monet perheessä tapahtuvat asiat ovat yhteisiä, niin ilot kuin surut. Kun vietetään aikaa yhdessä ja jaetaan ajatuksia ja huolia avoimesti, rakennetaan yhteenkuuluvuuden tunnetta. Perhejuhlien viettäminen vahvistaa tutkitusti resilienssiä.  
  • Vaali ystävä-, sukulais- tai kaverisuhteita. Perheen ulkopuoliset ihmiset tarjoavat vertaistukea ja näkökulmia elämään. Haastavissa tilanteissa perheen ulkopuoliset aikuiset tuovat turvaa sekä lapsille että aikuisille.   
  • Pyydä ja tarjoa apua. Resilienssiä koettelevat arjen haasteet, muutokset ja stressi. Elämän isommat ja pienemmät kriisit kapeuttavat käytössä olevia voimavarojamme ja muiden apu on näissä tilanteissa tärkeää. Avun pyytäminen, sen antaminen ja vastaanottaminen ovat olennaisia resilienssitaitoja. 
  • Huolehdi mielenterveyttä suojaavista tekijöistä. Palautuminen, uni ja ravinto, arjen ihmissuhteet ja tunteet, vapaa-aika ja luovuus sekä liikkuminen ovat kaikki asioita, joihin voit itse vaikuttaa ja joihin voit tarvittaessa pyytää apua. 
  • Taputa itseäsi olalle. Muistakaa, että olette pärjänneet perheenä aiemminkin. Olette aiemminkin kohdannut muutoksia tai haasteita tai osannut pyytää apua.    

Sivua muokattu 12.12.2022