Siirry sisältöön

Lapset puheeksi® (LP) -menetelmän avulla rakennetaan vanhempien, muiden lapsen elämän tärkeiden ihmisten ja lapsen välille yhteistä ymmärrystä arjesta.

LP-työn tavoitteena on tukea lapsia ja perheitä heidän arkisissa ympäristöissä, kuten lasten kouluissa, päiväkodeissa, neuvolassa tai vapaa-ajanympäristöissä. Työtä tehdään paljon myös erilaisissa terveys- ja sosiaalialan palveluissa ja järjestöissä. Lapset puheeksi -työ tukee työntekijöitä tekemään opiskelijalähtöistä tai asiakaslähtöistä työtä.

Tavoitteena on kohdata kaikki perheet ja erityisesti ne, joilla on tapahtunut elämässä muutoksia. Lapset puheeksi -menetelmä tarjoaa mahdollisuuden pohtia yhdessä ammattilaisen kanssa suojaavia tekijöitä, perheen muuttunutta arkea ja muutosten keskellä pärjäämistä. Tarkoituksena on ennaltaehkäistä vaikeuksien kumuloituminen ja siirtyminen seuraaville sukupolville. Lapset puheeksi -menetelmä koostuu lapset puheeksi -keskustelusta sekä tarvittaessa neuvonpidosta.

Lapset puheeksi -keskustelussa käydään perheen ja lapsen arkisia asioita läpi ammattilaisen kanssa yhdessä keskustellen. Vanhempi saa itse tuoda keskusteluun niitä asioita, jotka hän kokee tärkeäksi perheessään. Teemat liittyvät lasten arkeen kotona, koulussa ja vapaa-aikana, kaveri -ja muihin ihmissuhteisiin. Keskustelun tarkoituksena on tehdä näkyväksi arjen moninaisuus, sen monipuoliset vahvuudet ja mahdolliset haavoittuvuudet. Keskustelussa suunnitellaan ja sovitaan arkisista toimista, joilla ylläpidetään ja vahvistetaan perheen pärjäävyyttä. Perheen niin halutessa keskusteluja voidaan järjestää monia ja mukaan voidaan pyytää muita perheelle tärkeitä ihmisiä, kuten arjessa läsnä olevia sukulaisia, ystäviä tai perhettä tukevia ammattilaisia tai esimerkiksi koulun, varhaiskasvatuksen tai vapaa-ajan toimintojen henkilökuntaa.

LP –neuvonpito kutsutaan koolle, kun LP-keskustelussa tunnistetaan lisätuen tarpeita. Neuvonpitoon kutsutaan perheen oman verkoston ihmisiä ja tarvittaessa toimijoita palveluista, järjestöistä ym. Yhdessä suunnitellaan toimia ja tekoja arjen tueksi. Neuvonpitoja voi olla useampia, jolloin lapsen ympärille rakentuu toiminnallinen verkosto

Ajankohtaisia tapahtumia

Infot opiskelijoille ja oppilaitosten opetussuunnitelmista päättäville löytyvät täältä (avautuu uudessa välilehdessä).

Yleinen Lapset puheeksi® -info etäyhteydellä to 5.9.2024 klo 15-16. Vapaa pääsy, ei vaadi ilmoittautumista. Liity Teams-tapahtumaan tästä (avautuu uudessa välilehdessä).

Lapset puheeksi® -menetelmäkouluttajille järjestettävät tapahtumat löydät Toimiva lapsi ja perhe -kouluttajien ilmoitustaululta (avautuu uudessa välilehdessä).

Lapset puheeksi® -menetelmäosaajille järjestettävät tapahtumat löydät Toimiva lapsi ja perhe -menetelmien osaajasivulta (avautuu uudessa välilehdessä).Tutustu Toimiva lapsi & perhe -työn materiaaleihin


Lapset puheeksi -lokikirjat

Lapset puheeksi -lokikirjoja käytetään Lapset puheeksi -työn tukena. Lokikirjoja on varhaiskasvatukseen, ala- ja yläkouluun sekä palveluihin lapsen ikäkausien mukaisesti sekä vastaanottokeskustyöhön. Lokikirjoja on eri kieliversioina, suomeksi, ruotsiksi, venäjäksi ja englanniksi (varhaiskasvatus ja koulut)