Siirry sisältöön

Lapset puheeksi® (LP) – on keskustelumenetelmä, jonka avulla rakennetaan vanhempien, muiden lapsen elämän tärkeiden ihmisten ja lapsen välille yhteistä ymmärrystä arjesta.

LP-työn tavoitteena on tukea lapsia ja perheitä heidän arkisissa ympäristöissä, kuten lasten kouluissa, päiväkodeissa, neuvolassa tai vapaa-ajanympäristöissä. Työtä tehdään paljon myös erilaisissa terveys- ja sosiaalialan palveluissa, järjestöissä sekä vastaanottokeskuksissa. Lapset puheeksi® -työ tukee työntekijöitä tekemään asiakaslähtöistä työtä.

Tavoitteena on kohdata kaikki perheet ja erityisesti ne, joilla on tapahtunut elämässä muutoksia. Lapset puheeksi® -menetelmä tarjoaa mahdollisuuden pohtia yhdessä ammattilaisen kanssa suojaavia tekijöitä, perheen muuttunutta arkea ja muutosten keskellä pärjäämistä. Tarkoituksena on ennaltaehkäistä vaikeuksien kumuloituminen ja siirtyminen seuraaville sukupolville. Lapset puheeksi® -menetelmä koostuu lapset puheeksi® -keskustelusta sekä tarvittaessa -neuvonpidosta.

Lapset puheeksi® -keskustelussa käydään perheen ja lapsen arkisia asioita läpi ammattilaisen kanssa yhdessä keskustellen lokikirjan teemojen mukaisesti. Vanhempi saa itse tuoda keskusteluun niitä asioita, jotka hän kokee tärkeäksi perheessään. Teemat liittyvät lasten arkeen kotona, varhaiskasvatuksessa tai koulussa ja vapaa-aikana, kaveri -ja muihin ihmissuhteisiin. Keskustelun tarkoituksena on tehdä näkyväksi arjen moninaisuus, sen monipuoliset vahvuudet ja mahdolliset haavoittuvuudet. Keskustelussa suunnitellaan ja sovitaan arkisista toimista, joilla ylläpidetään ja vahvistetaan perheen pärjäävyyttä. Perheen niin halutessa, keskusteluja voidaan järjestää useita ja mukaan voidaan pyytää muita perheelle tärkeitä ihmisiä, kuten arjessa läsnä olevia sukulaisia, ystäviä tai perhettä tukevia ammattilaisia tai esimerkiksi koulun, varhaiskasvatuksen tai vapaa-ajan toimintojen henkilökuntaa.

LP –neuvonpito kutsutaan koolle, kun LP-keskustelussa tunnistetaan lisätuen tarpeita. Neuvonpitoon kutsutaan perheen oman verkoston ihmisiä ja tarvittaessa toimijoita palveluista, järjestöistä ym. Yhdessä suunnitellaan toimia ja tekoja arjen tueksi. Neuvonpitoja voi olla useampia, jolloin lapsen ympärille rakentuu toiminnallinen verkosto.

Ajankohtaisia tapahtumia

Etäinfotilaisuudet Lapset puheeksi® -menetelmästä

Infot Lapset puheeksi® -menetelmästä opiskelijoille ja oppilaitosten opetussuunnitelmista päättäville löytyvät täältä (avautuu uudessa välilehdessä).

Yleiset infot Lapset puheeksi®-työstä, joihin erillistä ilmoittautumista ei tarvita, mukaan tapaamiseen pääsee klikkaamalla linkkiä.

5.9.2024 klo 15-16 Klikkaa tästä infotilaisuuteen (avautuu uudessa välilehdessä).

10.12.2024 klo 14 – 15 Klikkaa tästä infotilaisuuteen (avautuu uudessa välilehdessä).

Lapset puheeksi® -menetelmäkouluttajille järjestettävät tapahtumat löydät Toimiva lapsi ja perhe -kouluttajien ilmoitustaululta (avautuu uudessa välilehdessä).

Lapset puheeksi® -menetelmäosaajille järjestettävät tapahtumat löydät Toimiva lapsi ja perhe -menetelmien osaajasivulta (avautuu uudessa välilehdessä).

Syksyn 2024 boosterit Lapset puheeksi® -menetelmäkoulutuksen käyneille:

Ti 27.8.2024 klo 8 – 9 uusinta: Askeleet onnistuneeseen LP-keskusteluun. Ilmoittaudu boosteriin tästä (avautuu uudessa välilehdessä). Saat osallistumislinkin ilmoittamaasi s-postiin boosteria edeltävänä päivänä.

Ke 20.11.2024 klo 14 – 15 Lokikirjan sujuva käyttö ja muuta lokikirjoihin liittyvää. Ilmoittaudu boosteriin tästä (avautuu uudessa välilehdessä). Saat osallistumislinkin ilmoittamaasi s-postiin boosteria edeltävänä päivänä.

Asiakaspalautetta Lapset puheeksi® -keskusteluistaTutustu Toimiva lapsi & perhe -työn esitteisiin ja materiaaleihin

Jos olet kiinnostunut saamaan lisää tietoa Lapset puheeksi® -menetelmästä, voit katsoa tietoa ja materiaaleja menetelmään liittyen täältä (avautuu uudessa ikkunassa).


Lapset puheeksi® -lokikirjat

Lapset puheeksi® -lokikirjoja käytetään Lapset puheeksi®-työn tukena. Lokikirjoja on varhaiskasvatukseen, ala- ja yläkouluun sekä palveluihin lapsen ikäkausien mukaisesti sekä vastaanottokeskustyöhön. Lokikirjoja on eri kieliversioina, suomeksi, ruotsiksi, venäjäksi ja englanniksi (varhaiskasvatus ja koulut)