Siirry sisältöön

Koulutuksen kuvaus

Lapset puheeksi -menetelmäkoulutus antaa pätevyyden toteuttaa itsenäisesti Lapset puheeksi -keskustelua ja -neuvonpitoa. Koulutukseen hakeutuminen edellyttää sosiaali-, terveys- tai kasvatusalan perustutkintoa, tai muuta soveltuvaa tutkintoa tai edellä mainituilla aloilla opiskelua. Koulutuksen pituus palveluiden työntekijöille 18 tuntia / 3 päivää, koulutus antaa pätevyyden toteuttaa Lapset puheeksi -keskustelua ja -neuvonpitoa.  Kehitysympäristöjen työntekijöille 12 tuntia / 2 päivää, jolloin ei saa pätevyyttä Lapset puheeksi-neuvonpitoon.  Hyväksytysti suoritetun koulutuksen päätteeksi on mahdollisuus jatkaa Lapset puheeksi -kouluttajakoulutukseen (kehitysympäristöjen työntekijän on täydennettävä osaamistaan Lapset puheeksi -neuvonpidon koulutuksella). Koulutuspäivät järjestetään 3-5 viikon välein. Ensimmäisestä koulutuspäivästä ei voi olla pois, muusta poissaolosta sovitaan kouluttajan kanssa.

Koulutuksen sisältö

Palveluiden työntekijöille 18 tuntia/ 3 päivää pitää sisällään

 • Lapset puheeksi -työn teorian, tutkimuksen ja taustan läpikäymisen

 • Lapset puheeksi -keskustelun ja -neuvonpidon opetuksen ja harjoittelun

 • Kaksi Lapset puheeksi -keskustelua asiakas-/potilastyössä, joista toisesta tehdään kirjallinen prosessikuvaus ja toinen tuodaan koulutuksen menetelmäohjaukseen

Kehitysympäristöjen työntekijöille (esim. opettajat) 12 tuntia / 2 päivää

 • Lapset puheeksi -työn teorian, tutkimuksen ja taustan

 • perusteet Lapset puheeksi -neuvonpidosta

 • Lapset puheeksi -keskustelun harjoittelun

 • Kaksi Lapset puheeksi -keskustelua omassa työssään, joista toisesta tehdään kirjallinen prosessikuvaus ja toinen tuodaan menetelmätyönohjaukseen

Koulutuksen tavoitteet

   Koulutuksen jälkeen

 • Ymmärrät taustateorian ja -tutkimukset, sekä keskeiset käsitteet ja sovellat niitä Lapset puheeksi -työssä

 • Osaat käyttää Lapset puheeksi -menetelmää kuten sitä on tarkoitettu käytettävän ja Lapset puheeksi -lokikirjan mukaisesti

 • Osaat kerätä palautetta asiakkailta

Tulevat koulutukset

Lapset puheeksi -koulutuksia järjestävät monet kunnat, oppilaitokset, avoimet ammattikorkeakoulut ja avoimet yliopistot/kesäyliopistot. Alla tietoa kaikille avoimista koulutuksista.

 • Lapset puheeksi -menetelmäkoulutus etäyhteyksin. Tampereen ammattikorkeakoulun täydennyskoulutus. 7.9.2023-2.11.2023, hakuaika 4.4.2023-6.8.2023, hinta 370€.
 • Lapset puheeksi -menetelmä koulutus etäyhteyksin. Oulun ammattikorkeakoulu, OAMK. Kaksi koulutusta 04.09.2023 – 31.12.2023  ja 01.01.2024 – 31.07.2024 
 • Alkavia Lapset puheeksi -koulutuksia kannattaa seurata myös ammattikorkeakoulujen yhteisessä Campus onlinessä.