Gå till innehåll

Föra barnen på tal -metoden

Med hjälp av metoden strävar man efter att öka föräldrarnas och andra för barnet viktiga vuxnas gemensamma förståelse om barnets vardag. Målsättningen är att stöda barnets gynsamma utveckling och förebygga problem samt skapa en smidig vardag för barnet, både hemma, i skolan, inom dagvård och på hobbyer, med beaktande av barnets behov och familjens livssituation.

Målgrupp

Utbildningen är för personal inom social- och hälso- och sjukvård, samt utbildning och fostran, samt personal inom kriminalvård, kyrka och tredjesektorn, som i sitt arbete möter barn, föräldrar och familjer. (För att kunna delta på utbildningen krävs en grundexamen inom dessa branscher eller en annan lämplig utbildning, även studeranden inom dessa branscher kan delta.)

Beskrivning av utbildningen

Föra barnen på tal- metodutbildningen ger deltagarna behörighet att självständigt genomföra Föra barnen på tal – samtal och -rådslag. För att kunna delta på utbildningen krävs en grundutbildning inom social-, sjuk- eller hälsovård eller utbildning, eller en annan lämplig utbildning. Även studerande inom dessa brancher kan delta. Utbildningens omfattning är 18 timmar/ 3 dagar. Detta ger behörighet för Föra barnen på tal -samta och -rådslag. För personal som arbetar inom utvecklingsmiljöer (småbarnspedagogik eller skola) kan utbildningen vara 12 timmar/2 dagar, men då får man inte behörighet för Föra barnen på tal- rådslag. Efter en godkänd 18 timmars metodutbildning har man en möjlighet att fortsätta till Föra barnen på tal – utbildarutbildning. En deltagare som gått den 12 timmar långa utbildningen bör komplettera med Föra barnen på tal – rådslag. Utbildningsdagarna är med 3-5 veckors mellanrum. Från den första dagen kan man inte vara borta, annan frånvaro diskuteras med utbildaren.


Utbildningens innehåll

Utbildningens innehåll om utbildningen är 18 timmar/3 dagar.

  • genomgång av Föra barnen på tal – arbetets teori, forskning och bakgrund

  • genomgång och övningar i Föra barnen på tal – samtal och – rådslag

  • två Föra Föra barnen på tal – samtal från klient/patientarbete, av vilka den ena presenteras på metodhandledningen och av den andra gör man en processbeskrivning

Utbildningens innehåll om utbildningen är 12 timmar/2 dagar

  • genomgång av Föra barnen på tal – arbetets teori, forskning och bakgrund

  • genomgång och övningar i Föra barnen på tal- samtal

  • grunderan i Föra barnen på tal – rådslag

  • två Föra barnen på tal – samtal från eget arbete, den ena presenteras på metodhandledningen, av den andra gör man en processbeskrivning

Utbildningens målsättning

Efter utbildning skall deltagare

  • förstå metodens teoretiska grund, forskning och centrala begrepp, samt kunna tillämpa dem i Föra barnen på tal – arbetet

  • kunna arbeta metodtroget och enligt loggböckerna med Föra barnen på tal -metoden

  • kunna samla feedback av klienterna

Kommande utbildningar

Klicka på länken