Gå till innehåll

Arbete med Föra barnen på tal® som en servicemodell betyder att man utvecklar och implementerar ett barncentrerat arbetssätt. Arbetet görs tillsammans med Föra barnen på tal -utbildare och -aktörer. Modellen innebär att barn och familjer bemöts i deras egna levnadasmiljöer, när problemen och utmaningarna ännu är små.

Föra barnen på tal® -servicemodell arbetet förutsätter gemensamt ledarskap och utveckling på servicestruktur nivå. Målsättningen är barnens och familjernas universella välmående och förebyggande av barns och ungas psykiska ohälsa och marginalisering. Man arbetar förebyggande och insatserna riktas till de miljöer, där barnen lever.

Mieli Psykisk Hälsa rf:s sakkunniga och Föra barnen på tal -utbildare stöder kommunerna och landskapen i arbetet.

Oulun yliopisto och ITLA utvecklar och forskar i arbetet. Mera information (på finska och engelska) kan du läsa nedan.

Lapsuuden rakentajat alueellinen oppimisverkosto – Itla

Frontiers | Collective Impact on Prevention: Let’s Talk About Children Service Model and Decrease in Referrals to Child Protection Services | Psychiatry (frontiersin.org)