Siirry sisältöön

Vanhemmuus

Mielenterveyden pohja luodaan lapsuudessa. Lapsen mielenterveyden rakentumisessa keskeinen rooli on vanhemmilla. Vanhempi toimii lapselle arvokkaana mallina, ohjaten ja tukien tavallisissa arjen tilanteissa. Turvallisen aikuisen seurassa lapsen on hyvä kasvaa ja kehittyä eri ikäkausina.

Lapset puheeksi® -palvelumalli

Lapset puheeksi -palvelumalli on koko maakuntaa tai kuntaa koskeva malli, jossa kaikki toimijat ottavat lapsen hyvinvoinnin ja lapsen arkea tukevat toimet yhteiseksi asiaksi.