Siirry sisältöön

Lapset puheeksi® -palvelumalli

Lapset puheeksi -palvelumalli on koko maakuntaa tai kuntaa koskeva malli, jossa kaikki toimijat ottavat lapsen hyvinvoinnin ja lapsen arkea tukevat toimet yhteiseksi asiaksi.


Mitä ovat toimiva arki ja pärjäävyys perheissä?

Perheen arki on arvokas voimavara sekä nykyhetkessä että lasten tulevaisuudessa. Sujuva arki tukee koko perheen hyvinvointia ja mielenterveyttä sekä rakentaa vahvaa pärjäävyyden pohjaa. Jokainen perheenjäsen on yksilö, jonka mielenterveyteen ja pärjäävyyteen vaikuttavat myös perheen ulkopuoliset asiat. Yhteinen ymmärrys perheenjäsenten arjesta ja siihen liittyvistä muutoksista tai vaikeuksista tuovat lapselle turvaa ja tukevat lapsen suotuisaa kehitystä.

Toimiva lapsi ja perhe® -perheinterventio

Toimiva lapsi & perhe (TLP)- perheinterventio (ks. Lapset puheeksi-/Beardslee perheinterventioksi) on työtapa, joka on kehitetty lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukemiseen ja ongelmien ehkäisyyn, tilanteissa kun vanhemmalla on vaikeaa.

Toimiva lapsi ja perhe® -työ

Toimiva lapsi & perhe (TLP)-työssä kehitetään, tutkitaan ja juurrutetaan lasten hyvinvointia tukevia ja ongelmia ehkäiseviä työkäytäntöjä sosiaali- ja terveydenhuollon perus- ja erityispalveluihin sekä kasvatus- ja sivistystoimiin. Koko kuntaa koskevassa työssä rakennetaan toimivaa monialaista palvelujärjestelmää yhdessä vanhempien ja muiden kasvattajien ja palvelutuottajien kanssa.