Siirry sisältöön

YLVA-hanke (2022–24) vahvistaa ylivelkaantuneiden perheiden vanhempien mielenterveyttä ja hyvää arkea lisäämällä heitä kohtaavien ammattilaisten mielenterveysosaamista.

Mielenterveystyölle on tarve, koska ylivelkaantuneiden kanssa työskennellessä keskitytään usein raha-asioihin, ja mielenterveyden näkökulma ja perheen ylivelkaantumisen vaikutukset lapsiin jäävät helposti huomioitta.

Ylivelkaantuminen on viimeisen 10 vuoden aikana lisääntynyt. Taloushuolet kuormittavat mielenterveyttä monella tapaa aiheuttaen esimerkiksi stressiä, epäonnistumisen ja häpeän tunteita sekä sosiaalisista suhteista eristäytymistä.

Perheille opas ja alueellisia tapahtumia

Ylivelkaantuneille perheille järjestetään alueellisia tapahtumia, jotka auttavat perheitä löytämään omia voimavarojaan ja tarjoavat mahdollisuuden vertaistukeen. Tapahtumissa perheet saavat hankkeessa kehitetyn opaskirjasen perheen mielenterveyden edistämiseksi sekä arjen hallinnan ja vanhemmuuden tukemiseksi.

Koulutusta ammattilaisille ja vapaaehtoisille

YLVA-hanke kehittää kumppaniensa kanssa verkkokurssin ylivelkaantuneita perheitä kohtaaville ammattilaisille. Sen avulla perheitä osataan tukea paremmin edistämään mielenterveyttään ja tunnistamaan mielenterveysavun tarvetta.

Hanke tarjoaa kumppanijärjestöjen ammattilaisille tutkitusti vaikuttavan, järjestölähtöisen Lapset puheeksi (LP) työmenetelmän koulutuksen ja tukee menetelmän juurruttamista ammattilaisten toimintaan. Yhteistyötahojen vapaaehtoisille järjestetään samaan viitekehykseen perustuvia Hyvä arki lapselle -koulutuksia.

Tietoisuuden lisäämistä ylivelkaantumisen ja mielenterveyden yhteyksistä

Hankkeen viestintä- ja vaikuttamistyön avulla lisätään tietoisuutta ylivelkaantumisen ja mielenterveyden yhteyksistä. Tutkimus- ja kokemustiedon perusteella laaditaan toimenpide-ehdotuksia ylivelkaantumisen kielteisten mielenterveysvaikutusten vähentämiseksi.

Keskeisinä yhteistyökumppaneina ja samalla hankkeessa koulutettavana kohderyhmänä ovat mm.: Takuusäätiö, Marttaliitto, Etelä-Karjalan Martat, Keski-Suomen Martat, Lounais-Suomen Martat, Keski- ja Etelä-Pohjanmaan Martat, Mieli ry:n kriisikeskustoiminta, Ensi- ja turvakotien liitto – Stressistä säätelyyn -hanke, Finfami, Suomen Uusperheiden Liitto ry, Syöpäjärjestöt, Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry, Monimuotoiset perheet -verkosto, Socca – Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus, Kirkon diakoniatyö, Talous- ja velkaneuvonta ja Peliklinikka.

YLVA -hanketta rahoittaa Sosiaali- ja terveysministeriö Veikkauksen tuotoista.

Lisää aiheesta:

Talousvaikeudet ovat monille arkea

Puutteellinen toimeentulo ja muut taloudelliset vaikeudet vaikuttavat perustavanlaatuisella tavalla vointiin ja mielenterveyteen. Kulutuskulttuuri kannustaa kuluttamaan, myös velaksi. Hintojen nousun ja energiakriisin myötä taloushuolista kärsii yhä useampi.

Miten selviytyä talousvaikeuksista?

Talousongelmiin on saatavilla monenlaista apua ja tukea. Tärkeää on olla lamaantumatta, ottaa yhteyttä ulkopuolisiin avun lähteisiin, ja alkaa selvittämään tilannetta.