Siirry sisältöön

YLVA-hanke (2022–24) vahvistaa ylivelkaantuneiden perheiden vanhempien mielenterveyttä ja hyvää arkea lisäämällä heitä kohtaavien ammattilaisten mielenterveysosaamista.

Mielenterveystyölle on tarve, koska ylivelkaantuneiden kanssa työskennellessä keskitytään usein raha-asioihin, ja mielenterveyden näkökulma ja perheen ylivelkaantumisen vaikutukset lapsiin jäävät helposti huomioitta.

Ylivelkaantuminen on viimeisen 10 vuoden aikana lisääntynyt. Taloushuolet kuormittavat mielenterveyttä monella tapaa aiheuttaen esimerkiksi stressiä, epäonnistumisen ja häpeän tunteita sekä sosiaalisista suhteista eristäytymistä.

Perheille tapahtumia, materiaaleja ja vertaistukea

YLVA-hanke järjestää yhteistyötahojen kanssa alueellisia Perheet yhdessä -tapahtumia, jotka auttavat perheitä löytämään omia voimavarojaan ja tuomaan perheille mukavia yhdessäolon kokemuksia. Tapahtumissa perheet saavat materiaaleja ja vinkkejä mielenterveyden edistämiseksi, talouden ja arjen hallinnan sekä vanhemmuuden tueksi.

Tapahtumia järjestetään hankkeen aikana Turussa, Jyväskylässä, Lappeenrannassa, Kokkolassa ja Helsingissä. Seuraava perhetapahtuma on Jyväskylässä la 18.5.2024 klo 10-14 Mäki-Matin perhepuistossa Yläkaupungin yö -kaupunkifestivaalin yhteydessä.

Vertaistukea talousvaikeuksissa oleville vanhemmille

Verkossa toteutetaan etänä vertaisryhmiä talousvaikeuksissa oleville vanhemmille, joilla on alaikäisiä lapsia. Ryhmä tarjoaa mahdollisuuden perheen talousvaikeuksiin liittyvien tunteiden ja kokemusten käsittelemiseen ja jakamiseen luottamuksellisessa ilmapiirissä. Lisäksi ryhmän tavoitteena on tukea vanhemmuutta sekä auttaa omien voimavarojen tunnistamisessa ja vahvistamisessa.

Äiti kyykistyneenä pienen lapsen kanssa metsäisellä tiellä vauva rintarepussa.

Vanhemmuutta ja perheen voimavaroja tukevia materiaaleja

YLVA-hankkeessa on julkaistu kirjoituksia ja materiaaleja, joista saa vinkkejä perheiden mielenterveyttä ja lasten kehitystä tukevaan hyvään arkeen, vaikka raha huolettaisi. Materiaalien avulla autetaan perheitä vahvistamaan omia voimavarojaan ja löytämään yhdessä vietetyn ajan arvoa ja mahdollisuuksia.

Vinkkejä lapsiperhearkeen Marttaliiton blogeissa:

Tietoa ylivelkaantumisen ja mielenterveyden yhteyksistä

Hanke lisää tietoa ylivelkaantumisen ja mielenterveyden yhteyksistä viestimällä ja vaikuttamalla eri kanavissa ja verkostoissa. Tutkimus- ja kokemustiedon perusteella laaditaan toimenpide-ehdotuksia ylivelkaantumisen kielteisten mielenterveysvaikutusten vähentämiseksi.

Ylivelkaantuminen ja mielenterveys -selvityksen kansi.

Ylivelkaantuneiden vanhempien kokemuksia selvitettiin kyselyllä

Hankkeessa kerättiin verkkokyselyllä elo-syyskuussa 2022 suomalaisten lapsiperheiden vanhempien kokemuksia ylivelkaantumisen vaikutuksista mielenterveyteen, perheen arkeen ja vanhemmuuteen (N=572). Aineisto kertoo, että talousvaikeudet kuormittavat koko perhettä ja heikentävät mielenterveyttä ja vanhemmuuden voimavaroja. Moni vastaajista koki jääneensä tarvitsemansa avun ulkopuolelle.

Kyselyaineiston pohjalta on tehty seuraavat julkaisut:

Koulutusta ammattilaisille perheitä tukevasta työotteesta

Perhekeskeisellä työotteella ja lähestymistavalla voidaan vähentää ylivelkaantumisen ylisukupolvisia vaikutuksia. Hanke järjestää kumppanijärjestöjen ja -organisaatioiden ammattilaisille tutkitusti vaikuttavaa, järjestölähtöistä Lapset puheeksi (LP) -menetelmäkoulutusta ja -kouluttajakoulutuksia sekä tukee menetelmän juurruttamista ammattilaisten työhön.

Yhteistyötahojen vapaaehtoiskoordinaattoreille järjestetään samaan viitekehykseen perustuvia Hyvä arki lapselle -kouluttajakoulutuksia. Koulutuksen käytyään vapaaehtoiskoordinaattorit pystyvät kouluttamaan omia vapaaehtoistoimijoitaan tukemaan ylivelkaantuneen perheen toimivaa arkea ja pärjäävyyttä.

Lapset puheeksi -menetelmän kouluttajakoulutus

YLVA-hanke järjestää Lapset puheeksi® -menetelmän kouluttajakoulutuksen 7.8.2024-11.12.2024 etätoteutuksena. Kouluttajakoulutus on suunnattu Lapset puheeksi -menetelmäpätevyyden saaneille työntekijöille, jotka työssään kohtaavat taloushaasteissa olevien lapsiperheiden vanhempia. Koulutus on osallistujille maksuton. Paikkoja rajoitetusti.

Infotilaisuus koulutuksesta 5.4.2024 klo 9–11.00 Teamsissa. Pyydä linkki: janette.vesterinen@mieli.fi

Lisätiedot ja paikkakyselyt:
Janette Vesterinen, Projektipäällikkö, Ylivelkaantuneiden mielenterveyden  ja vanhemmuuden tukeminen (YLVA) -hanke
+358404890826, janette.vesterinen@mieli.fi 

Verkkokurssilta osaamista talousvaikeuksissa olevien mielenterveyden vahvistamiseen

Huomaa perhe, muista mieli -verkkokurssi tarjoaa tietoa, miten huomioida talousvaikeuksien vaikutukset koko perheeseen sekä esittelee keinoja tukea asiakkaiden mielenterveyttä. Kurssi soveltuu perhenäkökulmasta huolimatta myös talousvaikeuksissa olevia aikuisia kohtaaville.

Verkkokurssi:

  • suoritetaan itsenäisesti ja omassa tahdissa
  • vie aikaa kokonaisuudessaan noin kahdeksan tuntia
  • voi suorittaa myös itselle soveltuvat osiot oman kiinnostuksen ja työn tarpeiden mukaan

Hankkeen aikana järjestetään verkkokurssin teemoihin liittyvä lyhytkoulutuksia hankekumppaneille. Voit tiedustella omalle organisaatiollesi kahden tunnin mittaista Huomaa perhe, muista mieli -lyhytkoulutusta hanketyöntekijöiltä.

Hankkeella on laaja yhteistyöverkosto

Keskeisinä yhteistyökumppaneina ja samalla hankkeessa koulutettavana kohderyhmänä ovat mm.: Takuusäätiö, Marttaliitto, Etelä-Karjalan Martat, Keski-Suomen Martat, Lounais-Suomen Martat, Keski- ja Etelä-Pohjanmaan Martat, Mieli ry:n kriisikeskus- ja vapaaehtoistoiminta, Ensi- ja turvakotien liitto – Stressistä säätelyyn -ja Taloudellinen väkivalta tutuksi -hankkeet, Finfami, Suomen Uusperheiden Liitto ry, Syöpäjärjestöt, Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry, Monimuotoiset perheet -verkosto, Socca – Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus, Kirkon diakoniatyö, Talous- ja velkaneuvonta, Ulosottolaitos sekä Peliklinikka.

YLVA -hanketta rahoittaa Sosiaali- ja terveysministeriö Veikkauksen tuotoista.

Lisää aiheesta:

Pieni lapsi ostoskärryissä, lapsen äiti lompakko kädessä.

Taloushuolet painavat mieltä

Raha on paljon enemmän kuin pelkkä maksuväline. Rahaan liittyy erilaisia arvoja ja odotuksia ja tunteita, kuten kateutta, häpeää ja ahdistusta.