Siirry sisältöön

YLVA-hanke (2022–24) vahvistaa ylivelkaantuneiden perheiden vanhempien mielenterveyttä ja hyvää arkea lisäämällä heitä kohtaavien ammattilaisten mielenterveysosaamista.

Mielenterveystyölle on tarve, koska ylivelkaantuneiden kanssa työskennellessä keskitytään usein raha-asioihin, ja mielenterveyden näkökulma ja perheen ylivelkaantumisen vaikutukset lapsiin jäävät helposti huomioitta.

Ylivelkaantuminen on viimeisen 10 vuoden aikana lisääntynyt. Taloushuolet kuormittavat mielenterveyttä monella tapaa aiheuttaen esimerkiksi stressiä, epäonnistumisen ja häpeän tunteita sekä sosiaalisista suhteista eristäytymistä.

Perheille alueellisia tapahtumia, materiaaleja ja vertaistukea

YLVA-hanke järjestää yhteistyötahojen kanssa alueellisia Perheet yhdessä -tapahtumia, jotka auttavat perheitä löytämään omia voimavarojaan ja tuomaan perheille mukavia yhdessäolon kokemuksia. Tapahtumissa perheet saavat materiaaleja ja vinkkejä mielenterveyden edistämiseksi, talouden ja arjen hallinnan sekä vanhemmuuden tueksi. Tapahtumia järjestetään hankkeen aikana Turussa, Jyväskylässä, Lappeenrannassa, Kokkolassa ja Helsingissä. Lisäksi olemme mukana yhteistyötahojen järjestämissä tilaisuuksissa.


Tulevia kursseja ja tapahtumia perheille:

YLVA-hanke on mukana:

  • Kokkolassa Tonttupolku-tapahtumassa 7.12.2023 klo 16-20. Paikka: Villa Elba, Sannanrannatie 60.
  • Familjkarnevalen-tapahtumassa Helsingin keskustakirjasto Oodissa la 11.11.2023 klo 12-16. Tapahtuma on ruotsinkielinen sekä maksuton.

Penninvenyttäjän kokkikurssit perheille Marttojen järjestämänä:

  • Lappeenrannassa ke 15.11., ke 29.11. ja 18.12.2023 klo 10-12. Paikkatiedustelut: enni.tuuliainen@martat.fi, p. 050 514 7307
  • Turussa ti 21.11., ke 29.11. ja ma 4.12.2023 klo 17-20. Paikkatiedustelut: essi.rajapolvi@martat.fi, p. 044 3215650

Vertaistukea talousvaikeuksissa oleville vanhemmille

YLVA-hanke ja Mieli ry:n ryhmätoiminnat järjestävät verkossa etänä toteutettavia vertaisryhmiä talousvaikeuksissa oleville vanhemmille, joilla on alaikäisiä lapsia. Seuraava ryhmä pyritään toteuttamaan kevään 2024 aikana.

Ryhmä tarjoaa mahdollisuuden perheen talousvaikeuksiin liittyvien tunteiden ja kokemusten käsittelemiseen ja jakamiseen luottamuksellisessa ilmapiirissä. Lisäksi ryhmän tavoitteena on tukea vanhemmuutta sekä auttaa omien voimavarojen tunnistamisessa ja vahvistamisessa.

Vanhemmuutta ja perheen voimavaroja tukevia materiaaleja

Hankkeen aikana edistetään erilaisilla kirjoituksilla ja materiaaleilla vanhempien mielenterveyttä ja lasten kehitystä tukevaa hyvää arkea. Hankkeen toimijoiden tarjoamilla vinkeillä autetaan perheitä vahvistamaan voimavarojaan ja löytämään yhdessä vietetyn ajan arvoa ja mahdollisuuksia.

  • Perheen rahatilanteesta puhumiseen lapsen tai nuoren kanssa voi saada tukea vanhemmille suunnatulta videolta: Miten puhua raha-asioista ja talousvaikeuksista nuoren kanssa? Mieli ry:n tuottamalla videolla vanhempi pohtii aikuistuvan nuorensa kanssa, miten raha-asioista voi jutella, ja että talousvaikeuksistakin kannattaa puhua ääneen häpeästä huolimatta.
  • Blogi: Perheiden ruokahankinnat taloudellisesti | Martat. Tuija Elomäki Keski-Suomen Martoista antaa kukkaroystävällisiä vinkkejä perheen ruokahankintoihin ja ruokailuihin, jotka sujuvoittavat lapsiperhearkea ja auttavat kartuttamaan yhteisiä mukavia hetkiä.
  • Blogi: Lepää elämäsi kuntoon | Martat. Enni Tuuliainen Etelä-Karjalan Martoista kirjoittaa unen ja levon tärkeydestä hektisessä lapsiperhearjessa ja miten sille voi harjoitella ottamaan aikaa.
  • Blogi: Arki rullaa yhdessä | Martat. Tuija Biskop Keski- ja Etelä-Pohjanmaan Martoista kirjoittaa kuinka taloushuoltenkin keskellä pienistä arjen asioista voi löytyä ilon aiheita, mitkä lisäävät koko perheen jaksamista.
  • Blogi: Leikin ja luovuuden avulla voimaa arkeen | Martat. Pia Niemonen Lounais-Suomen Martoista kirjoittaa leikin ja perheen yhteisen tekemisen merkityksestä osana sujuvaa arkea ja perheen hyvinvointia.
  • Blogi: Lapset ja nuoret tarvitsevat aikuisten tukea kulutuspaineiden keskellä | Martat. YLVA-hankkeen Janette Vesterinen ja Minna Magnusson pohtivat blogissaan, miten vanhemmat voivat toimia tietoisemmin ja lasta tukien monenlaisten kulutuspaineiden keskellä.

Tietoisuuden lisäämistä ylivelkaantumisen ja mielenterveyden yhteyksistä

Hanke lisää tietoisuutta ylivelkaantumisen ja mielenterveyden yhteyksistä viestimällä ja vaikuttamalla eri kanavissa ja verkostoissa. Tutkimus- ja kokemustiedon perusteella laaditaan toimenpide-ehdotuksia ylivelkaantumisen kielteisten mielenterveysvaikutusten vähentämiseksi.

Ylivelkaantuneiden vanhempien kokemuksia selvitettiin kyselyllä

Hankkeessa kerättiin verkkokyselyllä elo-syyskuussa 2022 suomalaisten lapsiperheiden vanhempien kokemuksia ylivelkaantumisen vaikutuksista mielenterveyteen, perheen arkeen ja vanhemmuuteen (N=572). Aineisto kertoo, että talousvaikeudet kuormittavat koko perhettä ja heikentävät mielenterveyttä ja vanhemmuuden voimavaroja. Moni vastaajista koki jääneensä tarvitsemansa avun ulkopuolelle.

Kyselyaineiston pohjalta on tehty seuraavat julkaisut:

Tapahtumia ja tilaisuuksia ammattilaisille

Hanke lisää tietoa lapsiperheiden ylivelkaantumisesta, mielenterveydestä ja tuen tarpeista erilaisissa tapahtumissa ja tilaisuuksissa.

Vuoden 2023 aikana on pidetty esityksiä esimerkiksi seuraavissa tapahtumissa:

Koulutusta ammattilaisille ja vapaaehtoistyötä tekeville

Hanke järjestää kumppanijärjestöjen ja -organisaatioiden ammattilaisille tutkitusti vaikuttavaa, järjestölähtöistä Lapset puheeksi (LP) -menetelmäkoulutusta ja -kouluttajakoulutuksia sekä tukee menetelmän juurruttamista ammattilaisten työhön. Yhteistyötahojen vapaaehtoiskoordinaattoreille järjestetään samaan viitekehykseen perustuvia Hyvä arki lapselle -kouluttajakoulutuksia. Koulutuksen käytyään vapaaehtoiskoordinaattorit pystyvät kouluttamaan omia vapaaehtoistoimijoitaan tukemaan ylivelkaantuneen perheen toimivaa arkea ja pärjäävyyttä.

Verkkokurssilta osaamista perheen mielenterveyden vahvistamiseen

YLVA-hanke on julkaissut yhteistyökumppaniensa kanssa kehitetyn Huomaa perhe, muista mieli -verkkokurssin ylivelkaantuneita vanhempia työssään kohtaaville ammattilaisille. Kurssi tarjoaa tietoa ja näkökulmia huomioida talousvaikeuksien vaikutukset koko perheeseen sekä keinoja tukea asiakkaiden mielenterveyttä ja vanhemmuutta.

Verkkokurssi suoritetaan itsenäisesti ja sen suorittaminen vie aikaa yhteensä noin kahdeksan tuntia. Kurssista on mahdollista suorittaa myös yksittäisiä osioita. Hankkeen aikana järjestetään verkkokurssin teemoihin liittyvä lyhytkoulutuksia hankekumppaneille. Voit tiedustella omalle organisaatiollesi kahden tunnin mittaista Huomaa perhe, muista mieli -lyhytkoulutusta hanketyöntekijöiltä.

Hankkeella on laaja yhteistyöverkosto

Keskeisinä yhteistyökumppaneina ja samalla hankkeessa koulutettavana kohderyhmänä ovat mm.: Takuusäätiö, Marttaliitto, Etelä-Karjalan Martat, Keski-Suomen Martat, Lounais-Suomen Martat, Keski- ja Etelä-Pohjanmaan Martat, Mieli ry:n kriisikeskus- ja vapaaehtoistoiminta, Ensi- ja turvakotien liitto – Stressistä säätelyyn -ja Taloudellinen väkivalta tutuksi -hankkeet, Finfami, Suomen Uusperheiden Liitto ry, Syöpäjärjestöt, Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry, Monimuotoiset perheet -verkosto, Socca – Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus, Kirkon diakoniatyö, Talous- ja velkaneuvonta, Ulosottolaitos sekä Peliklinikka.

YLVA -hanketta rahoittaa Sosiaali- ja terveysministeriö Veikkauksen tuotoista.

Lisää aiheesta:

Talousvaikeudet ovat monille arkea

Puutteellinen toimeentulo ja muut taloudelliset vaikeudet vaikuttavat perustavanlaatuisella tavalla vointiin ja mielenterveyteen. Kulutuskulttuuri kannustaa kuluttamaan, myös velaksi. Hintojen nousun ja energiakriisin myötä taloushuolista kärsii yhä useampi.

Miten selviytyä talousvaikeuksista?

Talousongelmiin on saatavilla monenlaista apua ja tukea. Tärkeää on olla lamaantumatta, ottaa yhteyttä ulkopuolisiin avun lähteisiin, ja alkaa selvittämään tilannetta.

Pieni lapsi ostoskärryissä, lapsen äiti lompakko kädessä.

Taloushuolet painavat mieltä

Raha on paljon enemmän kuin pelkkä maksuväline. Rahaan liittyy erilaisia arvoja ja odotuksia ja tunteita, kuten kateutta, häpeää ja ahdistusta.