Siirry sisältöön

YLVA-hanke (2022–24) vahvistaa ylivelkaantuneiden perheiden vanhempien mielenterveyttä ja hyvää arkea lisäämällä heitä kohtaavien ammattilaisten mielenterveysosaamista.

Mielenterveystyölle on tarve, koska ylivelkaantuneiden kanssa työskennellessä keskitytään usein raha-asioihin, ja mielenterveyden näkökulma ja perheen ylivelkaantumisen vaikutukset lapsiin jäävät helposti huomioitta.

Ylivelkaantuminen on viimeisen 10 vuoden aikana lisääntynyt. Taloushuolet kuormittavat mielenterveyttä monella tapaa aiheuttaen esimerkiksi stressiä, epäonnistumisen ja häpeän tunteita sekä sosiaalisista suhteista eristäytymistä.

Perheille alueellisia tapahtumia

Perheille järjestetään alueellisia Perheet yhdessä -tapahtumia, jotka auttavat perheitä löytämään omia voimavarojaan ja huomaamaan yhteisen ajan merkitystä. Tapahtumissa perheet saavat materiaaleja ja vinkkejä mielenterveyden edistämiseksi, talouden ja arjen hallinnan sekä vanhemmuuden tukemiseksi.

Kevään 2023 Perheet yhdessä -tapahtumat:

Turku 20.4.2023 klo 16.30-19, Meri-Karina, Seiskarinkatu 35

Helsinki 24.5.2023 klo 15-19, Lapinlahden lähde, Lapinlahdenpolku 8

Jyväskylä 27.5.2023 klo 10-14, Mäki-Matin perhepuisto, Oikokatu 7

Tietoisuuden lisäämistä ylivelkaantumisen ja mielenterveyden yhteyksistä

Hankkeen viestintä- ja vaikuttamistyön avulla lisätään tietoisuutta ylivelkaantumisen ja mielenterveyden yhteyksistä. Tutkimus- ja kokemustiedon perusteella laaditaan toimenpide-ehdotuksia ylivelkaantumisen kielteisten mielenterveysvaikutusten vähentämiseksi.

Hankkeessa kerättiin elo-syyskuussa 2022 verkkokyselyllä suomalaisten lapsiperheiden vanhempien kokemuksia ylivelkaantumisen vaikutuksista mielenterveyteen, perheen arkeen ja vanhemmuuteen (N=572). Kyselyaineiston tuloksia esittelevä Ylivelkaantumisen vaikutukset lapsiperheiden arkeen ja mielenterveyteen -selvitys julkaistiin 8.5.2023.

Hanke levittää tietoa lapsiperheiden ylivelkaantumisesta ja mielenterveydestä erilaisissa tapahtumissa ja tilaisuuksissa. Vuoden 2023 aikana voit tulla kuulemaan esityksiä esimerkiksi seuraaviin tapahtumiin:

Päihdepäivät 10.5.2023 Seminaari 8: Talousvaikeudet haastavat koko perheen hyvinvointia; Taloudellisia haasteita kokevien vanhempien tuen tarpeet ja toiveet ammattilaisille hyvinvoinnin vahvistamiseen

Aamupaloja sosiaalityöstä -webinaari: Ylivelkaantumisen vaikutukset lapsiperheiden arkeen ja mielenterveyteen 25.5.2023 klo 8.15-9.00

Taloudellisen väkivallan monet kasvot-webinaari 25.5.2023, Taloudellisia haasteita kokevien perheiden tuen tarpeet ja vinkkejä mielen hyvinvoinnin vahvistamiseen

Koulutusta ammattilaisille ja vapaaehtoisille

YLVA-hanke kehittää yhteistyökumppaniensa kanssa verkkokurssia ylivelkaantuneita perheitä kohtaaville ammattilaisille. Sen avulla ammattilaiset osaavat huomioida paremmin talousvaikeuksien vaikutukset koko perheeseen ja tukea asiakkaidensa vanhemmuutta ja mielenterveyttä. Verkkokurssi julkaistaan kesäkuussa 2023. Hankkeen aikana järjestetään myös verkkokurssin teemoihin liittyvä lyhytkoulutuksia hankekumppaneille.

Lisäksi hanke tarjoaa kumppanijärjestöjen ja -organisaatioiden ammattilaisille tutkitusti vaikuttavan, järjestölähtöisen Lapset puheeksi (LP) -menetelmäkoulutusta ja -kouluttajakoulutuksia sekä tukee menetelmän juurruttamista ammattilaisten työhön. Yhteistyötahojen vapaaehtoiskoordinaattoreille järjestetään samaan viitekehykseen perustuvia Hyvä arki lapselle -kouluttajakoulutuksia. Koulutuksen käytyään vapaaehtoiskoordinaattorit pystyvät kouluttamaan omia vapaaehtoistoimijoitaan tukemaan ylivelkaantuneen perheen toimivaa arkea ja pärjäävyyttä.

Hankkeella on laaja yhteistyöverkosto

Keskeisinä yhteistyökumppaneina ja samalla hankkeessa koulutettavana kohderyhmänä ovat mm.: Takuusäätiö, Marttaliitto, Etelä-Karjalan Martat, Keski-Suomen Martat, Lounais-Suomen Martat, Keski- ja Etelä-Pohjanmaan Martat, Mieli ry:n kriisikeskus- ja vapaaehtoistoiminta, Ensi- ja turvakotien liitto – Stressistä säätelyyn -ja Taloudellinen väkivalta tutuksi -hankkeet, Finfami, Suomen Uusperheiden Liitto ry, Syöpäjärjestöt, Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry, Monimuotoiset perheet -verkosto, Socca – Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus, Kirkon diakoniatyö, Talous- ja velkaneuvonta, Ulosottolaitos sekä Peliklinikka.

YLVA -hanketta rahoittaa Sosiaali- ja terveysministeriö Veikkauksen tuotoista.

Lisää aiheesta:

Talousvaikeudet ovat monille arkea

Puutteellinen toimeentulo ja muut taloudelliset vaikeudet vaikuttavat perustavanlaatuisella tavalla vointiin ja mielenterveyteen. Kulutuskulttuuri kannustaa kuluttamaan, myös velaksi. Hintojen nousun ja energiakriisin myötä taloushuolista kärsii yhä useampi.

Miten selviytyä talousvaikeuksista?

Talousongelmiin on saatavilla monenlaista apua ja tukea. Tärkeää on olla lamaantumatta, ottaa yhteyttä ulkopuolisiin avun lähteisiin, ja alkaa selvittämään tilannetta.

Pieni lapsi ostoskärryissä, lapsen äiti lompakko kädessä.

Taloushuolet painavat mieltä

Raha on paljon enemmän kuin pelkkä maksuväline. Rahaan liittyy erilaisia arvoja ja odotuksia ja tunteita, kuten kateutta, häpeää ja ahdistusta.