Siirry sisältöön

Ylivelkaantuminen on viimeisen 10 vuoden aikana lisääntynyt. Taloushuolet kuormittavat mielenterveyttä monella tapaa aiheuttaen esimerkiksi stressiä, epäonnistumisen ja häpeän tunteita sekä sosiaalisista suhteista eristäytymistä. Ylivelkaantuneiden kanssa työskennellessä keskitytään usein raha-asioihin, jolloin mielenterveyden näkökulma ja perheen ylivelkaantumisen vaikutukset lapsiin jäävät helposti huomioitta.

Ylivelkaantuneiden perheiden vanhempien mielenterveyttä ja hyvää arkea edistetään hankkeessa lisäämällä heitä kohtaavien ammattilaisten mielenterveysosaamista. Hankkeessa tehdään kumppanien kanssa yhteiskehittämällä verkkokurssi ja opas, jonka myötä toimijat osaavat tukea perheitä paremmin edistämään mielenterveyttään ja tunnistamaan mielenterveysavun tarvetta.

Lisäksi hankkeessa tarjotaan kumppanijärjestöjen ammattilaisille tutkitusti vaikuttavan, järjestölähtöisen Lapset puheeksi (LP) –työmenetelmän koulutus ja tuetaan menetelmän juurruttamisessa ammattilaisten toimintaan. Samaan viitekehykseen perustuvia Hyvä arki lapselle –koulutuksia järjestetään yhteistyötahojen vapaaehtoistoimijoille.

Ylivelkaantuneille perheille järjestetään alueellisia tapahtumia, jotka auttavat perheitä löytämään omia voimavarojaan ja tarjoavat mahdollisuuden vertaistukeen. Tapahtumien yhteydessä perheille annetaan hankkeessa kehitetty opas ja lokikirja perheen mielenterveyden edistämiseksi sekä arjen hallinnan ja vanhemmuuden tukemiseksi.

Hankkeen viestintä- ja vaikuttamistyön avulla lisätään tietoisuutta ylivelkaantumisen ja mielenterveyden yhteyksistä. Tutkimus- ja kokemustiedon perusteella laaditaan toimenpide-ehdotuksia ylivelkaantumisen kielteisten mielenterveysvaikutusten vähentämiseksi.

Keskeisinä yhteistyökumppaneina ja samalla hankkeessa koulutettavana kohderyhmänä ovat mm.: Takuusäätiö, Marttaliitto, Etelä-Karjalan Martat, Keski-Suomen Martat, Lounais-Suomen Martat, Keski- ja Etelä-Pohjanmaan Martat, Mieli ry:n kriisikeskustoiminta, Ensi- ja turvakotien liitto – Stressistä säätelyyn -hanke, Finfami, Suomen Uusperheiden Liitto ry, Syöpäjärjestöt, Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry, Monimuotoiset perheet -verkosto, Socca – Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus, Kirkon diakoniatyö, Talous- ja velkaneuvonta.

YLVA -hanketta rahoittaa Sosiaali- ja terveysministeriö Veikkauksen tuotoista ja hanke toteutuu vuosina 2022-2024.