Siirry sisältöön
Nainen ja lapsi auton takakontin reunalla istumassa

Vanhempi on lapsensa paras tuntija

MIELI ry kysyi keväällä minigallupissa pienten lasten vanhemmilta heidän ajatuksiaan vanhemmuudesta. He antoivat myös vertaisvinkkejä arkeen ja kertoivat omasta vanhemmuudestaan.

Riittävän hyvä vanhemmuus riittää

Moni vanhempi tunnistaa riittämättömyyden tunteen omassa vanhemmuudessaan. Oma lapsi on vanhemmalleen rakas ja tärkeä, mutta silti arki voi olla kuormittavaa ja oma jaksaminen koetuksella.

Alakouluikä

Alakoululainen tarvitsee vanhemman, joka kannustaa lasta itsenäisyyttä vaativissa tilanteissa sekä huolehtii arjen sujumisesta kuten levosta, ruokailuista, yhdessäolosta, liikunnasta ja leikkimisestä.

Esikouluikä

Esikoululainen haluaa olla iso, mutta toisaalta kaipaa myös sitä, että voi olla vielä pieni. Vanhemman tehtävänä on antaa turvaa sekä tarjota kiireettömyyttä. Esikoululainen tarvitsee kannustusta ja kehuja arjen tilanteissa.

Leikki-ikä

Leikki-ikäinen on innokas uusien asioiden ja aikuisen asettamien rajojen kokeilija. Vanhemman avulla lapsi opettelee erilaisten tunteiden sanoittamista, ilmaisua ja säätelyä.

Vauva-aika

Jokainen vauva tarvitsee elämäänsä hänestä huolehtivan vanhemman. Ilman vanhemman apua vauva ei pärjää. Vauva-aika on sitovaa ja saattaa koetella vanhemman jaksamista. Vanhemman onkin välttämätöntä huolehtia vauvan ohella myös itsestään.

Odotusaika

Lapsen mielen hyvinvointi alkaa rakentua jo ennen syntymää. Vanhemman mielikuvat vauvasta, vanhemmuudesta ja muuttuvasta arjesta ennakoivat lapsen ja vanhemman välisen suhteen muodostumista. Vanhemman fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen hyvinvointi heijastuu lapseen jo odotusaikana.

Isä pitää lasta sylissä. Äiti hymyilee vieressä.

Vanhemmuus

Mielenterveyden pohja luodaan lapsuudessa. Lapsen mielenterveyden rakentumisessa keskeinen rooli on vanhemmilla. Vanhempi toimii lapselle arvokkaana mallina, ohjaten ja tukien tavallisissa arjen tilanteissa. Turvallisen aikuisen seurassa lapsen on hyvä kasvaa ja kehittyä eri ikäkausina.

Lapsen käsi isän kädessä

Vanhemmuustaidot

Vanhemmuuteen kasvu on pitkäkestoinen prosessi ja siihen vaikuttavat niin omat lapsuudenkokemukset kuin yhteiskunnalliset arvot, kulttuuri ja aika. Vanhemmuus ei edellytä täydellisyyttä, eikä sen tulisi olla suorittamista. Riittävän hyvä vanhemmuus riittää.

Tasapainoinen perhearki

Toimiva arki vaikuttaa sekä lasten että aikuisten mielenterveyteen. Toisaalta myös mielenterveys vaikuttaa arjen sujumiseen. Arjessa tehtävillä suotuisilla valinnoilla voidaankin vahvistaa mielenterveyttä.