Siirry sisältöön

Lapset puheeksi® -menetelmä

Lapset puheeksi (LP) -menetelmän avulla rakennetaan vanhempien, muiden lapsen elämän tärkeiden ihmisten ja lapsen välille yhteistä ymmärrystä arjesta ja suunnitellaan lapsen arkipäivän sujumiseen keinoja. LP -työn päämääränä on lapsen hyvinvoinnin ja suotuisan kehityksen tukeminen sekä ongelmien ennaltaehkäiseminen.

Lapsen käsi isän kädessä

Vanhemmuustaidot

Vanhemmuuteen kasvu on pitkäkestoinen prosessi ja siihen vaikuttavat niin omat lapsuudenkokemukset kuin yhteiskunnalliset arvot, kulttuuri ja aika. Vanhemmuus ei edellytä täydellisyyttä, eikä sen tulisi olla suorittamista. Riittävän hyvä vanhemmuus riittää.

Äiti lohduttaa

Tunnetaidot perheessä

Tunteet kuuluvat elämään ja perhe-elämässä usein tunteita riittää. Tunteita voivat herättää esimerkiksi arjen tilanteet ja perheenjäsenet.

Tunnetaitojen vahvistaminen neuvolassa

Tunteet vaikuttavat ajatuksiin, käyttäytymiseen ja toisiin ihmisiin. Lisäksi ne tuntuvat monin eri tavoin kehossa. Tunteet ja tunnetaidot vaikuttavat sekä lapsen että aikuisen hyvinvointiin.

Miten mielenterveyttä vahvistetaan neuvolassa?

Neuvolan toteuttaman neuvonnan ja ohjauksen tulee olla voimavara- ja asiakaslähtöistä ja sen on tuettava mielenterveyttä. Perheiden kanssa käytävien keskusteluiden avulla voidaan vahvistaa arjessa tarvittavia taitoja sekä pärjäämisen tunnetta.

Mielenterveyden edistäminen neuvolassa

Neuvolan kautta tavoitetaan lähes kaikki lasta odottavat perheet sekä alle kouluikäisten lasten perheet. Mielenterveyden edistäminen on keskeinen osa neuvolassa tehtävää työtä. Sen avulla voidaan lisätä ja ylläpitää lasten, vanhempien ja perheiden hyvinvointia.