Siirry sisältöön

Vanhemmalta edellytetään tietoa ja taitoja, joiden avulla lapsen kasvua ja kehitystä voidaan ohjata myönteisesti. Näistä taidoista käytetään nimitystä vanhemmuustaidot.  

Vanhemmuustaitoja tarvitaan päivittäisessä arjessa. Tällaisia taitoja ovat muun muassa tunne- ja vuorovaikutustaidot sekä arjen taidot, ongelmanratkaisutaidot, stressin hallintataidot ja rauhoittumisen taidot.

Vanhemmalta edellytetään myös kykyä asettua lapsen asemaan, kykyä ymmärtää lapsen tarpeita, kykyä kuunnella lasta sekä kykyä olla lapselle läsnä. 

Kehittyäkseen tasapainoisesti lapsi tarvitsee ehdotonta rakkautta sekä lämpöä, läheisyyttä, hellyyttä, hoivaa ja turvallisuutta. Vanhemman tehtävänä onkin ohjata lasten käyttäytymistä niin kehujen, kannustuksen ja myönteisen palautteen kuin rajojen asettamisen kautta. Rajojen asettamisessa ei ole kyse rankaisemisesta, vaan turvallisuudesta ja suotuisaan toimintaan ohjaamisesta.

Lapsen kasvun ja kehityksen myötä vanhemman rooli muuttuu. Vastasyntynyt vauva tarvitsee vanhemmalta eri asioita kuin kuusivuotias tai murrosikäinen. Vanhemman onkin aika ajoin hyvä pysähtyä pohtimaan sekä omaa toimintaansa vanhempana että lapsen eri kehitysvaiheisiin kuuluvia tarpeita.

Vanhemmuus ei rajoitu vain omaan lapseen, sillä jokainen vanhempi toimii erilaisissa arjen tilanteissa esimerkkinä niin omalle lapselleen kuin myös muille lapsille ja vanhemmille. Ystävälliset, kannustavat ja myötätuntoiset sanat vanhemmalta toiselle voivatkin olla kultaa kalliimpia!

Perhearjessa sattuu ja tapahtuu monenlaista. Siten myös vanhemmuus voi joskus tuntua vaativalta ja aiheuttaa riittämättömyyden tunteita. Hyvät vanhemmuustaidot ovat sekä lapsen että vanhemman etu, sillä ne luovat terveellisen ja turvallisen pohjan elämälle, auttavat tekemään arjesta mielekkään sekä auttavat jaksamaan arjessa. Vanhemmuustaitoja on mahdollista vahvistaa.

Mikäli omat vanhemmuustaitosi mietityttävät, on niistä hyvä jutella neuvolassa, varhaiskasvatuksessa tai toisen vanhemman kanssa.