Gå till innehåll

Föräldern behöver kunnande och färdigheter som hjälper barnet att växa och utvecklas på ett positivt sätt. Detta kunnande är föräldrafärdigheter.

Föräldrafärdigheterna behövs i vardagen. Exempel på föräldrafärdigheter är känslokompetens, kommunikationsförmåga, social kompetens, problemlösningsförmåga och stresshantering.

Av föräldern förutsätts också en förmåga att stätta sig barnets situation, en förmåga att förstå barnet och hens behov, att lyssna på barnet och finnas till hands för barnet.

För att barnets skall utvecklas väl, behöver hen villkorslös kärlek, värme, närhet, ömhet, omvårdnad och trygghet. Förälderns uppgift är att vägleda barnets beteende med hjälp av beröm, uppmuntran, positiv feedback och genom att sätta gränser. Att sätta gränser handlar inte om bestraffningar, utan om trygghet och om att handleda till önskat beteende.

När barnets växer, förändras förälderns roll. Den nyfödda babyn behöver andra saker, än en sexåring eller en tonåring. Det kan vara bra att föräldern alltid nu och då stannar upp och funderar över sitt eget agerande som förälder, samt över de behov barnet har i olika utvecklingsskeden.

Att vara förälder begränsas inte endats till de egna barnen, utan en vuxen fungerar i vardagen som exempel för alla barn och också för andra föräldrar. Vänliga uppmuntrande ord, samt medkänsla kan vara guld värt för en förälder.

I familjens vardag händer och sker allt möjligt. Det betyder att föräldraskapet kan ibland kännas utmanande och vara fyllt av känslor av otillräcklighet. Goda föräldrafärdigheter är till fördel, både för föräldern och barnet. De utgör en häslosam och trygg grund för livet, hjälper till att göra vardagen meningsfull och hjälper till att orka i vardagen. Det är möjligt att stärka föräldrafärdigheterna.

Ifall du funderar på dina egna föräldrafärdigheter, kan det vara bra att ta upp det med en professionell eller med en annan förälder.