Gå till innehåll
Den unga behöver ännu sin förälder

Tonårstiden kan vara en omtumlande tid, både för tonåringen och föräldern. Tonåringen och även den unga utvecklas och förändras fysiskt, psykiskt och socialt. Föräldern har ännu en betydande i roll, som stöd för den unga.

Videoserie för föräldrar till ungdomar
Föräldrarna spelar en stor roll i att stärka den ungas pyskiska hälsa. Vi publicerar en …
Familjens fungerande vardag

En fungerande vardag påverkar både barnens och de vuxnas psykiska hälsa. Å andra sidan påverkar den psykiska hälsan vardagen och hur den fungerar. Med medvetna val i vardagen kan man stärka den psykiska hälsan

Känslokompetens i familjer

Känslor har en viktig roll i livet. Känslor syns och hörs och känns i kropp och själ. Könslorna berättar om vilka saker leder till glädje och välbehag och vad som förorsakar ilska, rädsla eller oro.

Föräldrafärdigheter

Att växa till en förälder är en lång process, som påverkas av de egna barndomsupplevelserna samt av de i samhället rådande värderingarna, kulturen och av tid. Av föräldern förutsätts inte att man är perfekt och föräldraskapet skall inte vara en prestation. Tillräckligt bra räcker.