Gå till innehåll

Föräldrarna spelar en stor roll i att stärka den ungas pyskiska hälsa. Vi publicerar en videoserie för föräldrar till unga i tonåren, där Sonja Kailassaari pratar med föräldrar.

Du hittar videona på vår Youtube-kanal och i klippen nedan.

Vad behöver den unga av föräldern?

Att vara förälder till en tonåring

En hurdan fritid stöder den psykiska hälsan?

Varför är ungdomstiden en viktig utvecklingsfas?

Om texten är på finska, kan du byta den från textningsinställningarna vid kugghjulet nere till höger.

Hur kan man tala om pengar och ekonomiska svårigheter med den unga?

Hur kan man stöda en ung som har klimatångest?