Gå till innehåll

Tonårstiden kan vara en omtumlande tid, både för tonåringen och föräldern. Tonåringen och även den unga utvecklas och förändras fysiskt, psykiskt och socialt. Föräldern har ännu en betydande i roll, som stöd för den unga.

Hjärnan utvecklas och känslorna är stora

Tonårstiden är en viktig fysisk och psykisk utvecklingsfas för den unga.  Tonåringens hjärna är plastisk och det föds mängder av nya hjärnceller. Detta möjliggör en snabb inlärning och ungdomstiden kan vara en tid då man kan lära sig nya saker och hitta nya intressen.

Tonåringen upplever många starka känslor. Samtidigt försämras den ungas känslofärdigheter för en tid. Tonåringen och den unga kan mitt i allt ha svårigheter att känna igen, verbalisera och reglera känslor. I interaktion med ungdomar kan det lätt uppkomma missförstånd. Det hör till tonåren att man är omogen och svartvit. Hjärnans belöningssystem reagerar på spänning och belöningar starkare hos unga än hos barn och vuxna. Ungdomar är också gjorda så att de uppfattar och reagera utan alltför mycket eftertanke.

En meningsfull och balanserad vardag stöder den ungas psykiska hälsa

En balanserad och meningsfull vardag stöder den psykiska hälsan. Det handlar om vardagliga ting, som tillräcklig vila och sömn, näring, motion, kreativt och sociala relationer. Se Må bra handen. Ibland behöver den unga, förälderns hjälp med att skapa en balanserad vardag. En av förälderns viktigaste uppgifter är att bekräfta och acceptera den unga som hen är. Det handlar om att finnas till hands, lyssna, diskutera och reflektera tillsammans med den unga. Den unga behöver kanske hjälp med att hitta sina egna styrkor och resurser. Att tillsammans prata och gå igenom livets större och mindre händelser, hjälper den unga att sätta saker perspektiv.

Identitetsbildning och frigörelse

Det hör till utvecklingen att den unga skall så småningom hitta sin egen identitet, sitt eget sätt att vara i världen. Sökandet kan innebära att den unga testar olika klädstilar, provar på olika hobbyn, umgås med olika människor. Allt detta hjälper hen att hitta de egna värderingarna, egna åsikterna vem är jag. Detta betyder också att den unga behöver frigöra sig, från barndomsfamiljen. Den unga kan ta avstånd till föräldrarnas åsikter, värderingar och livsval.

Föräldern har en betydande roll

Som förälder är det viktigt att man finns till hands och intresserar sig för den ungas liv, vem hen rör sig med, vad hen är intresserad av och drömmer om? Vilka saker oroar den unga osv. För föräldern kan det kännas som att den unga tar avstånd och man som förälder har blivit onödig. Så är det dock inte. För föräldern gäller det att vara tillräckligt mycket tillhands, så kan den unga komma och prata, krama då när den unga känner för det. Fastän föräldern inte ser tonåringen, som sitter på sitt rum, så vet tonåringen om att föräldern är hemma. Det är viktigt att satsa på en fortsatt god relation eftersom den är en betydande skyddsfaktor för den unga.

Tips till vuxna som har ungdomar i huset

  • Finns till hands
  • Var intresserad av den unga och hens liv
  • Lyssna och prata med den unga, ge hen en möjlighet att berätta utan att själv ställa så många frågor
  • Acceptera den unga som hen är