Siirry sisältöön

Toimiva arki vaikuttaa sekä lasten että aikuisten mielenterveyteen. Toisaalta myös mielenterveys vaikuttaa arjen sujumiseen. Arjessa tehtävillä suotuisilla valinnoilla voidaankin vahvistaa mielenterveyttä.

Tasapainoisessa arjessa on rytmiä, rutiineja, ennakoitavuutta ja kiireettömyyttä, mutta myös joustoa. Kun arki on toimivaa ja tasapainoista, on kaikki keskeiset arjen osa-alueet sopusoinnussa keskenään. Tasapainoisessa arjessa huomioidaan myös kunkin perheenjäsenen tarpeet ja sovitetaan ne yhteen. Kun arki saadaan rullaamaan rutiinilla, jää perheessä enemmän aikaa hyvän mielen yhdessä ololle sekä muille merkityksellisiksi koetuille asioille. Sujuva arki tukee vanhemman jaksamista.  

Vanhemman arki ja siinä tehtävät valinnat luovat pohjan lapsuudelle. Lapsuus ja lapsena omaksutut mallit, tavat, arvot ja asenteet vaikuttavat hyvinvointiin ja terveyteen myöhemmin elämässä.  

Perheen arjesta ja arkeen vaikuttavista tekijöistä on luontevaa jutella esimerkiksi neuvolan ja varhaiskasvatuksen ammattilaisten kanssa. 

Millaiset tekijät vaikuttavat arkeen myönteisesti, millaiset haitallisesti? Mihin näistä tekijöistä perheellä on mahdollisuus vaikuttaa, ja miten?

Yhteinen keskustelu auttaa vanhempaa ymmärtämään perheenjäsenten tarpeita sekä tekee erilaiset arjen tilanteet näkyväksi. Samalla vanhempi tulee tietoiseksi sekä omista että muiden perheenjäsenten vahvuuksista. Keskusteluiden avulla perhe voi myös löytää uusia keinoja vahvuuksiensa hyödyntämiseen arjessa.