Siirry sisältöön

Magis-mobiilipelit ja materiaalit

Magis-mobiilipelien tavoitteena on hyödyntää tarinallisen pelin maailmaa alakouluikäisten lasten hyvinvointitaitojen tukemisessa.

Yksinäisyyden siirtyminen vanhemmalta lapselle voidaan ehkäistä

Varhaisnuoruuden ihmissuhteita vahvistettaessa on kiinnitettävä huomiota lasten tunne- ja vuorovaikutustaitojen tukemiseen koulussa ja vanhemmuuden tukemiseen perheissä. Keskeistä on ehkäistä yksinäisyyden siirtyminen sukupolvelta toiselle.

Nuoren mielen hyvinvoinnin tukeminen -verkkovanhempainilta 29.3.2023

Nuoren mielen hyvinvoinnin tukeminen antaa tietoa nuoruusiästä kehitysvaiheena, tyypillisistä nuoruuteen liittyvistä asioista ja ilmiöistä, mielen hyvinvoinnin tukemisesta arjessa sekä keinoja ottaa puheeksi huolta ja auttaa nuorta tuen tarpeissa. 

Verkkovanhempainilta on suunnattu noin 13–18-vuotiaiden nuorten vanhemmille.


Hyvää mieltä perheen arkeen -verkkovanhempainilta 23.3.2023

Hyvää mieltä perheen arkeen antaa tietoa lapsen mielen hyvinvoinnista sekä vinkkejä mielenterveyden tukemiseen perheen arjessa.  

Hyvää mieltä perheen arkeen -verkkovanhempainilta on suunnattu alakouluikäisten lasten vanhemmille.


Pieni lapsi askartelee

Hyvän mielen vanhemmuus -verkkovanhempainilta 14.3.2023

Hyvän mielen vanhemmuus antaa tietoa ja vinkkejä pienen lapsen mielenterveyden tukemiseksi perheen arjessa. Pienillä arkisilla asioilla ja valinnoilla saadaan paljon hyvää aikaan. Mielenterveystaidot tukevat lapsen kehitystä, vanhemman jaksamista sekä arjen sujumista. 

Hyvän mielen vanhemmuus -verkkovanhempainilta on suunnattu alle kouluikäisten lasten vanhemmille.