Siirry sisältöön

Tervetuloa Let´s Talk about Children -hankkeen avausseminaariin 10.10.23 klo 12.30–15.30 etäyhteydellä

Mitä lapset, nuoret ja perheet tarvitsevat voidakseen hyvin?   – Lapset puheeksi® -työ hyvinvoinnin edistäjänä

Maksuttoman seminaarin järjestää MIELI Suomen Mielenterveys ry yhteistyössä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kanssa.  

Kutsumme sosiaali-, terveys-, sivistyksen- ja kolmannen sektorin päättäjät, johtajat, esihenkilöt ja muut asiasta kiinnostuneet kuulemaan, miten alueilla 

  • rakennetaan strategia ja palvelurakenne, jossa perheiden sujuva arki on lähtökohta   
  • luodaan monialaista yhteistyötä ja yhteistä ymmärrystä eri toimijoiden välille  
  • juurrutetaan Lapset puheeksi ®- toimintamalli tukemaan lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia.

Seminaarin ohjelma:

12.30 Tilaisuuden avaus

12.35 Avauspuheenvuoro: Mitä lapset nuoret ja perheet tarvitsevat voidakseen hyvin? Maria Kaisa Aula, aluehallituksen puheenjohtaja / Keski-Suomen Hyvinvointialue

12.50 Lapset puheeksi® -kotipesätyö, koulutukset ja toimintakokonaisuus, MIELI ry

13.15 Lapset puheeksi® -työn tuoma muutos toimintakulttuuriin hyvinvointialueilla; Anne Martikainen, osaamisen kehittämisen suunnittelija / Pohjois-Karjalan hyvinvointialue Siun sote sekä Jaana Jokinen, kehittämispäällikkö / Pohjois-Pohjanmaan sosiaalialan osaamiskeskus Poske

13.40 Let´s Talk about Children in Europe -hanke; Kirsi Peltonen, konsortiojohtaja, apulaisprofessori / Turun Yliopisto

14.00 – 14.15 Tauko

14.15 Paneelikeskustelu: Mitä lapset, nuoret ja perheet tarvitsevat voidakseen hyvin? Millaista yhdyspintatyötä tarvitaan? Millaista muutosta tarvitaan?

Keskustelemassa: Hanne Kalmari (THL), Miia Äänismaa (peruskoulun opettaja /Saarikan alue), Veli-Matti Saarinen (psyk.sh, perhepsykoterapeutti ja -kouluttaja, työnohjaaja), Kristiina Siirto-HOnkanen (A-klinikka Oy, perheiden palvelut) ja Marke Hietanen-Peltola (THL)

15.00 Lapset puheeksi® -menetelmän kehittäjä, emeritaprofessori Tytti Solantaus

15.20 – 15.30 Seminaarin lopetus

Ilmoittaudu avausseminaariin tästä linkistä (Avaa uuden välilehden)

Avausseminaariin osallistumislinkki lähetetään lähempänä tapahtumaa lokakuussa. Huomioithan, että osallistumislinkki tulee tapahtuman tekniseltä toteuttajalta Prospectum Oy:ltä.
Voit välittää kutsua ja ilmoittautumislinkkiä verkostoissasi. Lisätietoja: Perheet ja mielenterveys yksikkö/MIELI ry, jenni.tolvanen@mieli.fi

Avausseminaarin ohjelma pdf -tiedostona


Let´s Talk about Childen in Europe -hankkeen toteutus vaihtelee maittain perustuen jokaisen maan tarpeisiin. Euroopan unionin EU4Health -rahoitteinen hanke edistää myönteistä vanhemmuutta erityisesti haavoittuvassa asemassa olevissa perheissä palveluissa tai yleisellä tasolla viemällä menetelmää ala- ja yläkouluihin, jolloin opettajat voivat ymmärtää paremmin oppilaiden ja heidän perheidensä psykososiaalisia tarpeita.

Menetelmän juurruttamista tuetaan lisäämällä päättäjien ja ammattilaisten tietoisuutta siitä, miten tukea lapsia ja perheitä. Lisäksi hankkeessa tarjotaan jatkuvaa tukea menetelmän käyttöön koulutetuille ammattilaisille. Jokaisen osallistujamaan yhteistyökumppani laatii suunnitelman Lapset puheeksi® -mallin laajamittaiseksi levittämiseksi ja pyrkii sisällyttämään mallin paikalliseen, alueelliseen ja kansalliseen mielenterveyspolitiikkaan. Hanketta tuetaan jatkuvalla prosessiarvioinnilla.

Euroopassa yhä useammat lapset ja nuoret tarvitsevat tukea mielenterveyteen. Palvelujärjestelmä on ylikuormittunut eikä pysty vastaamaan tarpeeseen. Vanhemman hakiessa apua itselleen aikuisten mielenterveyspalveluista, jää lapsen tilanne usein huomioimatta, vaikka kuormittavissa oloissa kasvaminen on tutkitusti riski ja saattaa vaikuttaa lapsen mielenterveyteen ja myöhempään elämään.

Vaikeudet, jotka vaikuttavat vanhempien, opettajien ja muiden lapsille tärkeiden aikuisten mielenterveyteen ja toimintakykyyn, heijastuvat usein lasten hyvinvointiin, mielenterveyteen, koulunkäyntiin ja koulumenestykseen.

Tutkimukset osoittavat, että lasten ja perheiden pärjäävyyden kehittyminen on dynaaminen prosessi. Perheiden pärjäävyyteen vaikuttaa koko ekologinen ympäristö, joka näin ollen voi myös ennaltaehkäistä ongelmia ja edistää mielenterveyttä.

Let´s Talk about Children in Europe -hankkeessa levitetään ja implementoidaan Lapset puheeksi® -menetelmää Euroopassa. Lue lisää hankkeesta Turun Yliopiston sivuilta (Avaa uuden välilehden)


Mikä on Lapset puheeksi® (LP) -menetelmä?

Lapset puheeksi® (LP) -menetelmä on lyhyt, näyttöön perustuva, lapsilähtöinen, psykososiaalinen interventio. Menetelmän tarkoituksena on edistää lasten mielenterveyttä ja ehkäistä ongelmien siirtymistä sukupolvelta toiselle tunnistamalla lasten, vanhempien ja heidän sosiaalisen verkostonsa vahvuudet, voimavarat ja arjen ratkaisut. Lapset puheeksi® -keskustelua voivat tarjota perheelle menetelmäkoulutuksen käyneet terveyden- ja sosiaalihuollon sekä kasvatus- ja opetusalan ammattilaiset.

Let’s Talk about Children in Europe -hanketta koordinoi Turun yliopiston tutkimus- ja sosiaalisen innovaation foorumi INVEST. Suomessa Lapset puheeksi® -menetelmä on ollut käytössä jo yli kahdenkymmenen vuoden ajan. Suomessa menetelmän kouluttajia on yli viisisataa ja heidän tukemisestaan sekä menetelmän koordinoinnista, juurruttamisesta ja hankkeen Suomen osuudesta vastaa MIELI ry. Menetelmä ja -lähestymistapa perustuu tutkimus- ja kehittämistoimintaan, jonka käynnisti emeritaprofessori Tytti Solantaus.