Siirry sisältöön

Let´s Talk about Childen in Europe -hankkeen toteutus vaihtelee maittain perustuen jokaisen maan tarpeisiin. Euroopan unionin EU4Health -rahoitteinen hanke edistää myönteistä vanhemmuutta erityisesti haavoittuvassa asemassa olevissa perheissä palveluissa tai yleisellä tasolla viemällä menetelmää ala- ja yläkouluihin, jolloin opettajat voivat ymmärtää paremmin oppilaiden ja heidän perheidensä psykososiaalisia tarpeita.

Menetelmän juurruttamista tuetaan lisäämällä päättäjien ja ammattilaisten tietoisuutta siitä, miten tukea lapsia ja perheitä. Lisäksi hankkeessa tarjotaan jatkuvaa tukea menetelmän käyttöön koulutetuille ammattilaisille. Jokaisen osallistujamaan yhteistyökumppani laatii suunnitelman Lapset puheeksi® -mallin laajamittaiseksi levittämiseksi ja pyrkii sisällyttämään mallin paikalliseen, alueelliseen ja kansalliseen mielenterveyspolitiikkaan. Hanketta tuetaan jatkuvalla prosessiarvioinnilla.

Euroopassa yhä useammat lapset ja nuoret tarvitsevat tukea mielenterveyteen. Palvelujärjestelmä on ylikuormittunut eikä pysty vastaamaan tarpeeseen. Vanhemman hakiessa apua itselleen aikuisten mielenterveyspalveluista, jää lapsen tilanne usein huomioimatta, vaikka kuormittavissa oloissa kasvaminen on tutkitusti riski ja saattaa vaikuttaa lapsen mielenterveyteen ja myöhempään elämään.

Vaikeudet, jotka vaikuttavat vanhempien, opettajien ja muiden lapsille tärkeiden aikuisten mielenterveyteen ja toimintakykyyn, heijastuvat usein lasten hyvinvointiin, mielenterveyteen, koulunkäyntiin ja koulumenestykseen.

Tutkimukset osoittavat, että lasten ja perheiden pärjäävyyden kehittyminen on dynaaminen prosessi. Perheiden pärjäävyyteen vaikuttaa koko ekologinen ympäristö, joka näin ollen voi myös ennaltaehkäistä ongelmia ja edistää mielenterveyttä.

Let´s Talk about Children in Europe -hankkeessa levitetään ja implementoidaan Lapset puheeksi® -menetelmää Euroopassa. Lue lisää hankkeesta Turun Yliopiston sivuilta (Avaa uuden välilehden)


Mikä on Lapset puheeksi® (LP) -menetelmä?

Lapset puheeksi® (LP) -menetelmä on lyhyt, näyttöön perustuva, lapsilähtöinen, psykososiaalinen interventio. Menetelmän tarkoituksena on edistää lasten mielenterveyttä ja ehkäistä ongelmien siirtymistä sukupolvelta toiselle tunnistamalla lasten, vanhempien ja heidän sosiaalisen verkostonsa vahvuudet, voimavarat ja arjen ratkaisut. Lapset puheeksi® -keskustelua voivat tarjota perheelle menetelmäkoulutuksen käyneet terveyden- ja sosiaalihuollon sekä kasvatus- ja opetusalan ammattilaiset.

Let’s Talk about Children in Europe -hanketta koordinoi Turun yliopiston tutkimus- ja sosiaalisen innovaation foorumi INVEST. Suomessa Lapset puheeksi® -menetelmä on ollut käytössä jo yli kahdenkymmenen vuoden ajan. Suomessa menetelmän kouluttajia on yli viisisataa ja heidän tukemisestaan sekä menetelmän koordinoinnista, juurruttamisesta ja hankkeen Suomen osuudesta vastaa MIELI ry. Menetelmä ja -lähestymistapa perustuu tutkimus- ja kehittämistoimintaan, jonka käynnisti emeritaprofessori Tytti Solantaus.