Siirry sisältöön
Mielenterveyden edistäminen neuvolassa
Neuvolan kautta tavoitetaan lähes kaikki lasta odottavat perheet sekä alle kouluikäisten lasten perheet. Mielenterveyden edistäminen …
Vanhemmuuden tukeminen neuvolassa

Neuvola on merkittävä lapsiperheille suunnattu palvelujärjestelmä. Siten se jo itsessään on vanhemmuuden tukemista.

Kuinka mielenterveyttä vahvistetaan neuvolassa?

Neuvolan toteuttaman neuvonnan ja ohjauksen tulee olla voimavara- ja asiakaslähtöistä ja sen on tuettava mielenterveyttä. Perheiden kanssa käytävien keskusteluiden avulla voidaan vahvistaa arjessa tarvittavia taitoja sekä pärjäämisen tunnetta.

Tunnetaitojen vahvistaminen neuvolassa

Tunteet vaikuttavat ajatuksiin, käyttäytymiseen ja toisiin ihmisiin. Lisäksi ne tuntuvat monin eri tavoin kehossa. Tunteet ja tunnetaidot vaikuttavat sekä lapsen että aikuisen hyvinvointiin.