Siirry sisältöön

Vanhemmuuteen kasvu on pitkäkestoinen prosessi, joka alkaa jo raskausaikana. Vanhemmuuteen vaikuttavat mm. vanhemman omat lapsuudenkokemukset sekä elämän aikana nähdyt erilaiset vanhemmuuden mallit, mielikuvat vanhemmuudesta ja lapsesta, tiedostetut ja tiedostamattomat tunteet, muilta saatu tuki sekä yhteiskunnalliset arvot ja asenteet, kulttuuri ja aika. Nämä tekijät voivat joko vahvistaa tai heikentää vanhemmuutta.  

Neuvolassa käytävien keskusteluiden avulla autetaan vanhempaa tunnistamaan omat vahvuutensa ja voimavaransa vanhempana. Yhteisten keskusteluiden myötä voidaan myös vahvistaa vanhemmuustaitoja. Lisäksi keskustelut auttavat vanhempaa oman roolinsa sekä myönteisen kasvatustyylinsä löytämisessä. Vanhemmuudesta keskustelun myötä vanhempi tulee tietoiseksi niistä ylisukupolvisista malleista, jotka perhe haluaa siirtää sukupolvelta toiselle ja, joiden siirtyminen halutaan katkaista. Ammattilaisen tuella vanhempaa autetaan hyväksymään kaikenlaiset vanhemmuuteen liittyvät tunteet sekä vahvistetaan vanhemman kokemusta pärjäämisestä. Ammattilaisen tehtävänä on myös muistuttaa vanhempaa siitä, että riittävän hyvä vanhemmuus riittää – täydellisyyteen ei ole tarvetta pyrkiä.