Siirry sisältöön

Tunnekortit varhaiskasvatukseen

Ladattavien tunnekorttien avulla lapset voivat leikin tai tarinan kautta tutustua 20 erilaiseen tunteeseen sekä oppia tunnistamaan tunteita ja puhumaan niistä.

Vad är det med våra föräldrar?

Denna bok försöker svara på några av barns eller ungdomars svåra men vanliga frågor, när föräldrar har psykiska problem. Förhoppningen är att den ska hjälpa barn och unga att förstå situationen i hemmet och egna, kanske ibland förvirrade känslor. Den är skriven för att också föräldrar ska kunna läsa den så att ett gemensamt samtal ska kunna påbörjas

Hyvän mielen vanhemmuus -juliste

Vanhemmuus edellyttää monenlaisia taitoja ja tietoa. Hyvät vanhemmuustaidot tukevat vanhemman jaksamista sekä mahdollistavat lapsen tasapainoisen kehityksen.