Siirry sisältöön

Mielenterveyden käsi -juliste neuvolaan ja varhaiskasvatukseen

Mielenterveys tukee perheiden ja varhaiskasvatuksen arjen sujuvuutta ja jaksamista. Vastaavasti arjen rytmistä huolehtiminen tukee mielenterveyttä.

Mielenterveyden ja arjen sujuvuuden kannalta on tarpeen kiinnittää huomiota viiteen osa-alueeseen: uni ja lepo, ravinto ja ruokailu, ihmissuhteet ja tunteet, liikunta ja yhdessä liikkuminen, leikki ja luovuus. Mielenterveyden käsi -julisteessa kukin sormi kuvaa yhtä osa-aluetta. Kämmenen keskellä ovat valintojen tekemistä ohjaajat henkilökohtaiset arvot sekä arjen rytmi.

Käden avulla voi tarkastella arjen eri osa-alueiden toteutumista sekä niiden suhdetta toisiinsa. Käsi auttaa myös ymmärtämään, miten omat valinnat vaikuttavat mielenterveyteen. Miten eri osa-alueet ovat toteutuneet tänään tai viime aikoina? Mitkä osa-alueet ovat kunnossa, mikä kaipaisi hieman muutosta? Korostuuko jokin osa-alue liikaa tai onko jokin alue unohtunut kokonaan? Käden avulla on mahdollista tunnistaa hyvää mieltä ja oloa tuovia tekijöitä omassa arjessa.

Mielenterveyden käsi -juliste soveltuu käytettäväksi neuvolassa, varhaiskasvatuksessa ja perhetyössä yhdessä lasten ja vanhempien kassa. Juliste soveltuu myös ammattilaisen omien arjen valintojen tarkasteluun sekä työyhteisön yhteisiin keskusteluihin.

Julisteen koko 50 x 70 cm.

Julkaisuvuosi: 2014

Tilaus

Hinta: 10 € / 12 kpl (sisältää postimaksun)

Mielenterveyden käsi -juliste tilattavissa verkkokaupasta.

Julisteen voi myös ladata ja tulostaa. Tuloste (koko A4) on kaksipuoleinen ja sisältää käyttövinkkejä neuvolaan, varhaiskasvatukseen ja perhetyöhön.

Tilausvaihtona verkkokaupassa neuvolan ja varhaiskasvatuksen julistesetti, jossa 7 erilaista julistetta: Mielenterveyden käsi, Tunteiden maailmanpyörä, Yhdessä oloa, Turvalliset aikuiset, Selviytyjän purjeet, Hyvinvoinnin hyrrä, Hyvän mielen vanhemmuus. Julistesetti sisältää kaksi kpl kutakin julistetta eli yhteensä 14 kpl. Julistesetin hinta 10 €.

Mielenterveyden käsi auttaa kiinnittämään huomiota tavallisiin arjen asioihin, jotka vaikuttavat mielen hyvinvointiin. Ota Mielenterveyden käsi -juliste yhteisen keskustelun pohjaksi.

Keskusteluihin vanhemman kanssa

Pyydä vanhempaa kertomaan lapsen / vanhemman / perheen arjesta. Miten käden eri osa-alueet ovat suhteessa toisiinsa? Mitkä käden osa-alueet ovat asiakkaan mielestä kunnossa? Mikä kaipaisi muutosta? Millaisia vaikutuksia erilaisilla valinnoilla on? Millaiset valinnat vahvistavat mielenterveyttä ja hyvinvointia? Miten muutokset olisi mahdollista toteuttaa?

Vanhempaa voi pyytää piirtämään paperille oman kätensä, jossa sormien koko kuvaa sitä, miten hyvin eri osa-alueet tällä hetkellä toteutuvat. Suurikokoinen sormi tarkoittaa asioiden olevan kunnossa, pienikokoinen sormi kuvastaa asioiden kaipaavan muutosta. Vaillinaisten sormien osalta tulee pohtia sitä, mitkä tekijät vaikuttavat vaikuttavat sormen kokoon ja miten tilannetta voisi parantaa.

Keskusteluihin perhevalmennuksessa ja ryhmäneuvolassa

Arjessa tapahtuu monenlaisia muutoksia lapsen syntymän myötä. Yhteinen keskustelu muiden samassa elämäntilanteessa olevien kanssa tarjoaa arvokasta vertaistukea. Millaista arki on tällä hetkellä? Millaisia muutoksia arjessa tapahtuu lapsen myötä? Millaiset asiat arjessa on helppo sovittaa yhteen, mitkä aiheuttavat haasteita? Miten arjen sujuvuuteen on mahdollista vaikuttaa? Millaisena arki ja käden eri osa-alueet näyttäytyvät lapsella, entä aikuisella?

Työyhteisön keskusteluihin

Mille oma mielenterveyden kätesi näyttää? Mitkä osa-alueet ovat kunnossa, mitkä kaipaavat muutosta? Miten hyvinvointisi vaikuttaa työhösi ja työyhteisöösi? Miten työ ja työyhteisö vaikuttaa hyvinvointiisi? Millaiset muutokset tukisivat hyvinvointia?

Mielenterveyden käsi auttaa kiinnittämään huomiota tavallisiin arjen asioihin, jotka vaikuttavat mielen hyvinvointiin. Käden avulla voidaan pohtia, millaisia valintoja on tehnyt tänään. Onko jokin osa-alue korostunut tai unohtunut? Käden avulla opitaan tunnistamaan hyvää mieltä ja oloa tuovia tekijöitä omassa arjessa. Miten ylläpidät omaa arjen rytmiäsi?

Arjen rytmi

Tavoite: Lapsi pääsee pohtimaan leikkimie­lisesti sormien hahmojen kautta levon, leikin, liikunnan, ruokailun ja tärkeiden ihmisten vaikutusta omaan arkeensa. Tavoitteena on myös herätellä päiväkodin aikui­sia ja lasten vanhempia pohtimaan miten käden eri osa-alueet näkyvät lasten arjessa päivittäin.

Tutkitaan yhdessä mielenterveyden kättä. Miltä käden sormihahmot näyttävät? Näyttävätkö ne iloisilta, surullisilta, toimeliailta? Mitä hahmot puuhaavat? Mitä ne mahtavat miettiä? Keksitään sormihahmoille nimet ja asioita mistä hahmot tykkäävät. Pohditaan, onko meillä jotain yhteistä sormien hahmojen kanssa. Kuuluuko meidän arkeemme samoja asioita?

Mielen hyvinvoinnin käsi

Tavoite: Pohtia aikuisen kanssa käden osa-alueita ja herätellä aikuinen huomaamaan arjen valintojen merkitystä hyvinvoinnille.

Piirretään lapsen käsi ääriviivoja pitkin paperille kaksi kertaa. Aikuinen auttaa lasta pohtimaan mikä tuo lapselle hyvää mieltä päiväkodissa. Piirretyn käden ympärille kirjoitetaan nämä pohditut asiat ja lapsi voi värittää käden. Toisen käden sormiin voidaan miettiä, mitkä tuo hyvää mieltä kotona. Käden voi myös viedä kotiin ja yh­dessä vanhempien kanssa kirjata sellaisia, asioita, jotka tuovat lapselle hyvää mieltä kotona. Askarrellaan päiväkodin eteiseen iso puu ja siihen oksia. Ripustetaan oksille lasten tekemät kädet vanhemmille näytille.

Arvaa, mitä esitän

Tavoite: Pohtia leikkimielisesti Mielenterveyden käden osa-alueita ja pohtia miten ne kuuluvat omaan elämään. Mitä näistä alueista haluaisin vahvistaa?

Jaetaan lapset pareihin. Toinen lapsista matkii leikisti jotain sormen hahmoa. Hän esimerkiksi maalaa, tanssii tai syö. Pari koettaa arvata, mistä tärkeästä arjen valinnasta on kyse.

Sivua muokattu 14.6.2021


Sisältö liittyy seuraaviin aihealueisiin: