Siirry sisältöön

Hyvän mielen vanhemmuus -juliste

Vanhemmuus edellyttää monenlaisia taitoja ja tietoa. Hyvät vanhemmuustaidot tukevat vanhemman jaksamista sekä mahdollistavat lapsen tasapainoisen kehityksen.

Kuule ja näe minut -esite

Pienet arkiset kohtaamiset ovat lapselle tärkeitä. Kuule ja näe minut on esite, jossa lapsi ilmaisee toiveitaan aikuiselle.

Tunnetaitojen vahvistaminen neuvolassa

Tunteet vaikuttavat ajatuksiin, käyttäytymiseen ja toisiin ihmisiin. Lisäksi ne tuntuvat monin eri tavoin kehossa. Tunteet ja tunnetaidot vaikuttavat sekä lapsen että aikuisen hyvinvointiin.

Miten mielenterveyttä vahvistetaan neuvolassa?

Neuvolan toteuttaman neuvonnan ja ohjauksen tulee olla voimavara- ja asiakaslähtöistä ja sen on tuettava mielenterveyttä. Perheiden kanssa käytävien keskusteluiden avulla voidaan vahvistaa arjessa tarvittavia taitoja sekä pärjäämisen tunnetta.

Mielenterveyden edistäminen neuvolassa

Neuvolan kautta tavoitetaan lähes kaikki lasta odottavat perheet sekä alle kouluikäisten lasten perheet. Mielenterveyden edistäminen on keskeinen osa neuvolassa tehtävää työtä. Sen avulla voidaan lisätä ja ylläpitää lasten, vanhempien ja perheiden hyvinvointia.  

Lapset puheeksi® -lokikirjat

Lapset puheeksi® -lokikirjoja käytetään Lapset puheeksi®-työn tukena. Lokikirjoja on varhaiskasvatukseen, ala- ja yläkouluun sekä palveluihin lapsen ikäkausien mukaisesti sekä vastaanottokeskustyöhön. Lokikirjoja on eri kieliversioina, suomeksi, ruotsiksi, venäjäksi ja englanniksi (varhaiskasvatus ja koulut)

Neuvola

Neuvolapalvelut tarjoavat erinomaisen mahdollisuuden sekä lasten että vanhempien mielenterveyden edistämiseen. Perheiden kanssa käytävät keskustelut auttavat tunnistamaan mielenterveyttä ja hyvinvointia vahvistavia ja heikentäviä tekijöitä. Keskusteluiden avulla tuetaan myös vanhemmuutta.