Siirry sisältöön

Yhdessäoloa -juliste neuvolaan ja varhaiskasvatukseen

Myönteiset yhdessäolon kokemukset ovat lapselle tärkeitä. Ne tarjoavat turvaa sekä mahdollisuuden erilaisten taitojen oppimiseen ja harjoitteluun.
Julkaisuvuosi:
2012
Koko:
50 x 70 cm

Elämässä tarvittavia taitoja opitaan vuorovaikutuksessa toisten kanssa. Arkiset yhdessäolon hetket tarjoavat erinomaisen mahdollisuuden näiden taitojen harjoitteluun. Miten ollaan kavereita ja otetaan toiset huomioon? Miten pyydetään ja annetaan anteeksi? Miten lohdutetaan ja kannustetaan? Miten kuunnellaan, kiitetään ja pyydetään apua?

Yhdessäoloa -juliste muistuttaa sosiaalisten ja vuorovaikutustaitojen tärkeydestä sekä erilaisten ihmissuhteiden merkityksestä.

Yhdessäoloa -juliste soveltuu käytettäväksi neuvolassa, varhaiskasvatuksessa ja perhetyössä yhdessä lasten ja vanhempien kassa. Juliste soveltuu myös ammattilaisen oman toiminnan tarkasteluun sekä työyhteisön yhteisiin keskusteluihin.

Yhdessäoloa -juliste on ladattavissa tai tilattavissa verkkokaupasta.

Lataa

Osta verkkokaupasta

Yhdessäoloa -juliste saatavana myös osana varhaiskasvatuksen julistesettiä, jossa on 7 erilaista julistetta:

Yhdessäoloa -juliste viestii erilaisten ihmissuhteiden olemassa olon tärkeydestä ja muistuttaa sosiaalisten taitojen merkityksestä. Yhdessäolon taitoja opitaan mallista sekä harjoittelemalla niitä erilaissa arjen tilanteissa. Toimiva vuorovaikutus tukee lapsen kasvua, vanhemmuutta sekä koko perheen hyvinvointia. Hyvät vuorovaikutustaidot ovat oleellisia mielenterveyttä tukevien ihmissuhteiden kannalta.

Keskusteluihin vanhemman kanssa

Miten kuvailisit perheenne yhdessä viettämää aikaa? Millainen yhdessäolo on lapselle tärkeää tai millaisesta yhdessäolosta lapsi pitäisi? Entä vanhempi itse? Millainen yhdessäolo oli mukavaa silloin, kun vanhempi itse oli lapsi? Millaisia yhdessäolon kokemuksia haluaisit siirtää omalle lapsellesi?

Millaiset yhdessäolon taidot ovat tärkeitä? Millaista yhdessäolon mallia vanhempi näyttää lapselle? Millaista perheenne vuorovaikutus on? Millaisia vuorovaikutustaitoja perheenne jäsenillä on? Miten käsittelette ristiriitoja ja huolia? Miten perheenne jäsenet voivat vahvistaa vuorovaikutustaitoja?

Keskusteluihin perhevalmennuksessa ja ryhmäneuvolassa

Yhteisten keskusteluiden kautta tehdään näkyväksi se, miten eri tavoin perheet viettävät aikaa. Miten perheenne viettää aikaa yhdessä? Miten yhdessäolo muuttuu lapsen kasvun myötä? Millainen yhdessäolo on mukavaa / olisi mukavaa? Mitkä asiat vaikuttavat yhdessäoloon? Miten mukavaa yhdessäolon aikaa olisi mahdollista lisätä?

Yhdessäoloa -työväline viestii erilaisten ihmissuhteiden olemassaolon tärkeydestä ja muistuttaa sosiaalisten taitojen merkityksestä. Yhdessäoloa -työvälineeseen on koottu taitoja, joita tarvitaan kaverisuhteissa ja taitoja, jotka vahvistavat mielenterveyttä. Yhdessäolon taitoja voidaan opettaa jo pienille lapsille. Millaista yhdessäolon mallia näytätte itse lapsille?

Yhteinen seitti

Tavoite: Kehittää ja lisätä lasten ryhmähenkeä ja yhteisiä ongelmanratkaisutaitoja ryhmässä.

Lapset istuvat piirissä ja lankakerää kieritetään piirissä lattialla lapselta toiselle. Lankakerä muo­dostaa lasten välille hämähäkin seitin, jota lapset pitävät koossa. Seitin tekemisen jälkeen seittiä aletaan purkaa siitä suunnasta, mihin se loppui ja päädytään näin takaisin siihen, mistä se alkoi.

Kannustuspiiri

Tavoite: Lisätä ryhmän yhteishenkeä, opettaa lapsia kannustamaan toinen toisiaan ja vahvistaa lasten itsetuntoa.

Lapset istuvat ringissä ja jokai­nen juoksee vuorollaan piirin ulkopuolelta piirin ympäri muiden hurratessa juoksijan nimeä ja taputtaessa hänelle.

Olemme taitavia

Tavoite: Tukea jokaisen lapsen myönteistä käsitystä itsestään ja osoittaa, että jokaisella meistä on erilaisia taitoja.

Ollaan piirissä lasten kanssa. Piirileikissä on mukana pikkuinen leikkiauto. Aikuinen antaa auton yhdelle lap­selle ja ohjeistaa lasta työntämään auton sellaista lasta kohti, joka on esimerkiksi hyvä värittämään. Taitava värittäjä saa puolestaan antaa auton sellaiselle, joka on taitava pelaamaan jalkapalloa. Aikuinen voi keksiä taitoja tai lapset voivat itse ehdottaa eri taitolajeja. Aikuisen on tärkeää varmistaa, että auto kulkee jokaisen lapsen kautta piirissä.

Lisää aiheesta

Sivua muokattu 31.1.2024


Sisältö liittyy seuraaviin aihealueisiin: