Siirry sisältöön

Esikouluikäinen suuntautuu yhä enemmän kodin ulkopuolelle ja kavereiden pariin. Esikouluiässä tapahtuu paljon asioita niin kielellisen, motorisen kuin sosiaalisen kehityksen osa-alueilla. Lapsi oppii innolla uutta ja nauttii pärjäämisestä. Vanhemman on tärkeä muistaa, että jokainen lapsi kehittyy omassa tahdissaan. Lapselle on tärkeää antaa kasvurauha. Vanhemman tehtävä on tukea, kehua ja kiittää lasta sekä kiinnittää huomio onnistumisiin. Lapsen on tärkeä tuntea olevansa rakastettu ja hyväksytty juuri sellaisena kuin on.

Taantumatuokiot ovat normaaleja esikouluiässä. On luonnollista, että lapsi saattaa takertua vanhempaan. On tärkeää antaa tilaa lapsen luovuudelle ja järjestää kiireettömiä leikkihetkiä, joissa lapsi saa tutustua uusiin asioihin, omiin kykyihinsä ja oppia uusia asioita turvallisesti. Monet arjen taidot ja osaaminen kehittyvät. Kannattaa ottaa esikoululainen mukaan perheen yhteisiin arkitouhuihin kuten ruuanlaittoon, siivoukseen tai leipomiseen.

Katso Mielivartti-video

Video on osa Mielivartti-videosarjaa vanhemmille ja kasvattajille, jossa eri-ikäisten lasten vanhemmat saavat vinkkejä mielen hyvinvointiin arjessa.

Tutustu esikouluikäisille suunnattuihin materiaaleihin

Kuule ja näe minut -esite

Pienet arkiset kohtaamiset ovat lapselle tärkeitä. Kuule ja näe minut on esite, jossa lapsi ilmaisee toiveitaan aikuiselle.

Kaveritaitokortit varhaiskasvatukseen

Ladattavat kaveritaitokortit on suunniteltu päiväkotien käyttöön lasten sosiaalisten taitojen opettamiseen ja harjoitteluun. Kortteja on yhteensä 20.

Tunnekortit varhaiskasvatukseen

Ladattavien tunnekorttien avulla lapset voivat leikin tai tarinan kautta tutustua 20 erilaiseen tunteeseen sekä oppia tunnistamaan tunteita ja puhumaan niistä.