Siirry sisältöön

Tunteiden maailmanpyörä -juliste neuvolaan ja varhaiskasvatukseen

Tunteiden maailmanpyörän avulla tarkastellaan millaisia tunteita arjessa esiintyy ja miten eri tunteita voi käsitellä ja sanoittaa.
Koko:
50 x 70 cm

Elämään kuuluvat erilaiset tunteet. Tunteet tuntuvat, näkyvät ja kuuluvat. Ne vaikuttavat ajatuksiimme, käyttäytymiseemme sekä toisiin ihmisiin. Arjen eri tilanteet herättävät monenlaisia tunteita sekä lapsella että aikuisella. Tunne on henkilökohtainen kokemus, joten oikeita tai vääriä tunteita ei ole. Kaikki tunteet ovat sallittuja, mutta kaikki tunteista aiheutuvat teot eivät.

Tunteiden maailmanpyörä -julisteen vaunut kuvaavat erilaisia elämään kuuluvia tunteita. Kussakin vaunussa on kuvattuna yksi päätunne sekä muita siihen läheisesti liittyviä tunteita. Päätunteita ovat rakkaus, ilo, yllätys, viha, pelko ja suru.

Tunteiden maailmanpyörän avulla voi tarkastella sitä, millaisia tunteita arjessa esiintyy ja miten tunteita sanoitetaan. Julisteen avulla voi myös keskustella siitä, miten eri tunteet ilmenevät ja miten eri tunteita voi käsitellä ja säädellä. Keskustelua voi käydä myös siitä, miten myönteiseksi koettuja tunteita voi elämässä vahvistaa.

Juliste soveltuu käytettäväksi neuvolassa, varhaiskasvatuksessa ja perhetyössä yhdessä lasten ja vanhempien kanssa. Juliste soveltuu myös työyhteisön yhteisiin keskusteluihin.

Lataa

Osta verkkokaupasta

Juliste sisältyy myös neuvolan ja varhaiskasvatuksen julistesettiin, jossa 7 erilaista julistetta, jokaista 2 kappaletta:

Tunteiden maailmanpyörän vaunut kuvaavat erilaisia elämään kuuluvia tunteita. Erilaiset tunteet rikastut­tavat elämäämme ja antavat elämälle merkityksellisyyttä. Ota Tunteiden maailmanpyörä -juliste yhteisen keskustelun pohjaksi.

Keskusteluihin vanhemman kanssa

Pyydä vanhempaa kertomaan, millaisia tunteita lapsen / vanhemman / perheen arjessa näyttäytyy ja miten ne ilmenevät. Millaisia tunteita päivän aikana on eniten? Mitkä asiat aiheuttavat iloa? Miten ilontuntemuksia on mahdollista lisätä arjessa? Millaiset tunteet on helppo kohdata, entä vaikea? Millaisia tunteita perheessä saa näyttää?

Keskusteluihin perhevalmennuksessa ja ryhmäneuvolassa

Millaisia tunteita odotukseen / lapseen / vanhemmuuteen ja arkeen liittyy? Mitkä asiat herättävät erityisesti tunteita? Millaisia tunteita on helppo kohdata, entä vaikea? Millaisia tunteita on helppo näyttää? Millaisia keinoja tunteiden käsittelyyn on käytössä?

Tunteiden maailmanpyörän lisäksi voi käyttää Turvallisin mielin vanhemmaksi -kortteja. Pyydä vanhempia kertomaan kuvan avulla senhetkisestä tunnetilastaan.

Työyhteisön keskusteluihin

Mitä tunteita asiakastilanteissa herää? Entä työyhteisössä? Miten nämä tunteet vaikuttavat omiin ajatuksiin ja käyttäytymiseen? Miten ne vaikuttavat asiakkaisiin ja työtovereihin? Millaisia tunteita on helppo kohdata ja käsitellä, entä haastava? Millaisia tunteita työyhteisössä saa näyttää ja miten niitä saa näyttää? Miten erilaisia tunteita käsitellään työyhteisössä? Miten voit vahvistaa myönteisiä tunteita omassa elämässäsi? Miten työyhteisössänne voidaan vahvistaa myönteisiä tunteita?

Tunteiden maailmanpyörän vaunut kuvaavat erilaisia elämään kuuluvia tunteita. Erilaiset tunteet rikastut­tavat elämäämme ja antavat elämälle merkityksellisyyttä. Tunteiden vaunuista voi löytyä hyvinkin monia erilaisia tunteita. Lapsen arjessa erilaiset tilanteet herättävät monia erilaisia tunteita. Lapsen kasvuympäristön tulisi olla avoin ja kaikki tunteet salliva. Lapsille on hyvä osoittaa, ettei ole olemassa oikeita tai vääriä tunteita. Kaikki tunteet ovat sallittuja, mutta kaikki teot eivät. Miten autat lapsia sanoittamaan tunteita?

Tunteiden leikkivarjo

Tavoite: Harjoitella leikin kautta erilaisten tunteiden sanoittamista ja tulkintaa.

Lapset asettuvat leikkivarjon ympärille ja pitä­vät kiinni varjosta. Leikkivarjon värit nimetään tunteiden mukaan ja lapset vaihtavat paikkaa aikuisen ohjeistuksesta. Tämän jälkeen lapset voivat tehdä varjolla erilaisia tunneheilutuksia.

Varjo liikkuu tyynesti, on rauhallinen. Varjo liikkuu myrskyisästi ja on vihainen. Varjo hihkuu ilosta. Varjoa ujostuttaa.

Tunnepantomiimi

Tavoite: Harjoitella leikin kautta erilaisten tunteiden sanoittamista ja tulkintaa.

Lapset esittävät vuorollaan sanattomasti jotakin tunnetilaa ja muut lapset yrittävät arvata, mistä tunnetilasta on kysymys. Arvuutettava tunne voi­daan esittää pantomiimin esittäjälle myös tunnekuvakorteista.

Tunnehippa

Tavoite: Harjoitella leikin kautta erilaisten tunteiden sanoittamista ja tulkintaa.

Lapset leikkivät hippaa ja yksi lapsista valitaan kiinniottajaksi. Kiinniottajan saadessa kiinni jonkun, hän sanoo kiinniotetulle jonkin tunteen, jota kiinniotetun pitää ilmentää. Kiinniotettu jähmettyy paikalleen annettuun tunteeseen (esimerkiksi vihainen ilme kasvoillaan). Hänet voidaan pe­lastaa niin, että kaveri matkii samaa tunnetta ja koskettaa pelastettavaa lasta olkapäästä. Hippaa vaihdetaan lasten toiveiden ja aikuisen päätöksen mukaan.

Lisää aiheesta

Sivua muokattu 18.1.2023


Sisältö liittyy seuraaviin aihealueisiin: