Gå till innehåll

Känslornas pariserhjul för småbarnsfostran och rådgivning

Storlek:
50 x 70 cm

Känslornas pariserhjul illustrerar många olika känslor som hör till livet och ger redskap för att
prata om känslor. Ett barn upplever många olika känslor under en dag och behöver en vuxens hjälp för att förstå dem, lära sig att känna igen olika känslor och sätta ord på sina känslor. Man kan gärna berätta för barnet att det inte finns något rätt och fel när det gäller känslor och att alla känslor är tillåtna, men inte alla handlingar. Hur hjälper du barnet att identifiera och sätta ord på sina känslor?

Sidan har redigerats 26.11.2023

Kontakta oss

Riikka Nurmi

Sakkunnig, Enheten för småbarnspedagogik och skola
+358 40 678 7392
fornamn.efternamn@mieli.fi


Innehållet ingår i följande teman: