Siirry sisältöön

Kuvaus

Hyvä arki lapselle -kouluttajakoulutus rakentuu Lapset puheeksi -menetelmäkoulutuksen perustalle sekä vapaaehtoistyön luonteen ymmärtämiselle ja kunnioittamiselle. Koulutuspäivässä syvennetään Lapset puheeksi -teemoja vapaaehtoistyön näkökulmasta. Hyvä arki lapselle -koulutusmateriaalien työstäminen lisää eväitä kouluttaa vapaaehtoisia. Tietojen ja taitojen lisääntyminen edesauttaa koulutussuunnitelman tekoa ja omien koulutuksien toteuttamista. Koulutusryhmässä kokemusten jakaminen eri toimialoilta mahdollistaa vertaisoppimista ja jatkoideoinnin Hyvä arki lapselle -koulutusten kehittämiseksi sekä sopeuttamiseksi oman järjestön kontekstiin.

Sisältö

Hyvä arki lapselle -kouluttajakoulutus on yhden koulutuspäivän mittainen (6t) ja tarvittaessa suunnitellaan yhteinen ohjauspäivä osallistujien pidettyä itsenäisesti Hyvä arki lapselle -koulutuksen. Kouluttajakoulutuksen aikana käydään läpi Hyvä arki lapselle -koulutuksen käytännön toteutus, saadaan ohjeistus materiaalien käyttöön (kouluttajan käsikirja, diat, Hyvä arki lapselle -lokikirja) ja jaetaan kouluttajien kokemuksia.

Oppimistavoitteet

Koulutuksen jälkeen osallistuja ymmärtää ammattilaisten ja vapaaehtoisten yhteisten tavoitteiden mahdollisuudet, on sisäistänyt Hyvä arki lapselle -koulutuksen keskeiset teemat vapaaehtoistyön näkökulmasta, on saanut eväitä koulutussuunnitelman tekoon ja koulutuksen toteuttamiseen, tukea kouluttajuudelle materiaalien ja kouluttajien jaettujen kokemusten myötä, ymmärtää yhteisöllisyyden ja vertaisuuden merkityksen vanhemmuuden tuessa.

Kenelle?

Hyvä arki lapselle -kouluttajakoulutus on suunnattu Lapset puheeksi -menetelmäosaajille ja -kouluttajille sekä vapaaehtoistyön koordinaattoreille järjestöissä. Koulutus on yhden päivän mittainen (6t).  ja tarvittaessa suunnitellaan yhteinen ohjauspäivä osallistujien pidettyä itsenäisesti Hyvä arki lapselle -koulutuksen.

Koulutuksen sisältö

Kouluttajakoulutuksessa 

  • käydään läpi Hyvä arki lapselle -koulutuksen käytännön toteutus

  • perehdytään materiaalien käyttöön (kouluttajan käsikirja, diat, Hyvä arki lapselle -lokikirja)

  • ohjataan osallistujien koulutusprosessia ja suunnitellaan oma Hyvä arki lapselle -koulutusmateriaali

Koulutuksen osaamistavoitteet

Koulutuksen jälkeen osallistuja

  • ymmärtää ammattilaisten ja vapaaehtoisten yhteisten tavoitteiden mahdollisuudet

  • tuntee Hyvä arki lapselle -koulutuksen keskeiset teemat vapaaehtoistyön näkökulmasta

  • osaa tehdä koulutussuunnitelman ja toteuttaa koulutuksen 

  • osaa huomoida yhteisöllisyyden ja vertaisuuden merkityksen vanhemmuuden tuessa.

Kouluttajuuden ylläpitäminen

MIELI ry toimii Hyvä arki lapselle -työn kotipesänä.