Siirry sisältöön

Vanhemmuuden ja arjen tukeminen keskiössä

Koulutuksessa avataan universaalia vanhemmuuden käsitettä ja lisätään vapaaehtoisten valmiuksia tukea, kannustaa ja nähdä perheiden vahvuuksia. Koulutus tarjoaa mahdollisuuden yhdistää keskeisten teemojen näkökulmia omiin vanhemmuuskokemuksiin. Yhteinen kieli ja tavoitteet ammattilaisten ja vapaaehtoisten kesken luo uskottavuutta ja vaikuttavuutta tukitoimintaan.

Kenelle?

Koulutus on järjestöissä toimivien vapaaehtoisten koulutuspolkua täydentävä lisäkoulutus. Tietopohja perustuu Lapset puheeksi -lähestymistapaan, joka on tutkitusti vaikuttava vanhemmuuden tuen menetelmä. Koulutus toteutetaan joko 4-6 tunnin mittaisena lähikoulutuksena tai verkkokoulutuksena Moodle -oppimisalustalla. Koulutuksen materiaalina toimii Hyvä arki lapselle -lokikirja.

Koulutuksen sisältö

  • Koulutuksessa käydään läpi keskeisiä käsitteitä (ylisukupolvisuus, ymmärrys kehitysympäristöjen merkityksestä lapselle, tunteet perheessä, mitä on toimiva arki ja pärjäävyyden tukeminen)

  • Muodostetaan yhteistä ymmärrystä vanhemmuudesta ja perheestä

  • Tutustutaan MIELI ry:n materiaaliin (Hyvä arki lapselle -lokikirja, Perhepelit, Mielenterveyden käsi, Tunnerobotti)

Koulutuksen osaamistavoitteet

Koulutuksen jälkeen

  • ymmärrät toimivan arjen merkityksen lasta suojaavana tekijänä

  • tunnet lokikirjan teemat

  • tiedostat arjen pienten kohtaamisten, hyvän huomaamisen ja hyvän sanoittamisen merkityksen perheiden pärjäävyyden tukemisessa

  • osaat reflektoida omaa suhtautumistasi lapsiin ja perheisiin

  • osaat suhtautua perheisiin ja vanhemmuuteen lokeroimatta