Siirry sisältöön

Osaava vanhemmuus -hanke toteutettiin MIELI Suomen mielenterveys ry:n koordinoimana ja sosiaali- ja terveysministeriön Veikkauksen tuotoilla tukemana vuosina 2018-2021. Hankkeen keskeisinä järjestökumppaneina toimiva Pelastakaa Lapset ry, Aivoliitto, Suomen Syöpäjärjestö, A-klinikka säätiö, Lastensuojelun Keskusliitto sekä FinFami. Koulutuksien myötä tavoitettiin monia kymmeniä muita kolmannen sektorin toimijoita hankevuosien aikana.

Osaava vanhemmuus -hanke koulutti ja järjesti tapahtumia

Osaava vanhemmuus -hankkeessa oli kolme keskeistä tavoitetta, Toimiva lapsi & perhetyön -koulutuksien (Lapset puheeksi -menetelmäkoulutus, Lapset puheeksi -kouluttajakoulutus, Toimiva lapsi & perhe -perheinterventiokoulutus) järjestäminen kolmannen sektorin ammattilaisille, vapaaehtoisille suunnatun koulutuksen sekä perhetapahtuminen kehittäminen.

Lapset puheeksi -menetelmäosaajia valmistui yli 250, Lapset puheeksi -kouluttajia noin 20 sekä Toimiva lapsi & perhe -perheinterventio koulutukseen osallistui seitsemän ammattilaista.

Hyvä arki lapselle -koulutusmalli

Hankkeessa kehitettiin Lapset puheeksi -lähestymistapaan pohjautuva Hyvä arki lapselle -koulutusmalli järjestöissä toimiville vapaaehtoisille. Koulutuksen kävi hankevuosien aikana reilu 400 vapaaehtoista ja järjestöihin koulutettiin Hyvä arki lapselle -kouluttajia 55. Koulutuksen tueksi kehitettiin Hyvä arki lapselle -lokikirja, koulutus- ja kouluttajakoulutusmateriaali, Moodlessa kouluttajien materiaalipankki sekä MIELI ry:n ylläpitämä kouluttajien -osaajarekisteri. Lokikirja on saatavilla myös ruotsiksi.

Perheet yhdessä -tapahtumat

Yhteiskehittämisenä muiden järjestötoimijoiden kanssa pilotoitiin Perheet yhdessä -tapahtumien malli. Tapahtumiin osallistui pääkaupunkiseudulla 350 perheenjäsentä. Tapahtuminen tavoitteena oli vahvistaa perheen ja eri perheiden yhteenkuuluvuuden tunnetta, vähentää perheiden ja vanhempien kokemaa stressiä ja painetta vanhemmuudessa.

Live-action roolipeli perheille

Perheet yhdessä -tapahtumien, Hyvä arki lapselle -koulutusten ja eri ammattilaisten perhetyön tueksi kehitettiin yhdessä pelintekijä Jussi Kyrönsepän kanssa live-action roolipeli, joka suunniteltiin lapsiperheiden arkeen. Sen tarkoituksena on vanhemmuuden tukeminen/vahvistaminen ja perheen sisäisen kommunikaation parantaminen. Pelin tavoitteena on myös tukea johtajuutta perheessä, aikuisen itsetuntoa vanhempana ja pärjäävyyttä arjessa.