Siirry sisältöön
Logo Lapinlahti 360 Lappviken

Lapinlahti 360 -suunnitelma

Lapinlahti-säätiö on jättänyt Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialalle Lapinlahti 360 -suunnitelman alueen tulevaisuudesta ja rakennusten kunnostamisesta. Suunnitelma turvaa Lapinlahden kaikille kaupunkilaisille avoimena tilana ja vahvistaa alueen suojeluarvoja. Suunnitelma painottaa mielenterveystyön historiallista jatkumoa sekä kaupunkilaisille avointa kansalaisjärjestö-, kulttuuri- ja pienyritystoimintaa. Sairaalapuisto säilyy kokonaisuudessaan avoimena ja sen luontoarvot turvataan.

Helsingin Lapinlahden Lähteelle Euroopan kansalaisyhteiskuntapalkinto

MIELI ry:n paikallisen jäsenjärjestön Pro Lapinlahti ry:n Lapinlahden Lähde -toiminta kuuluu EU:n kansalaisyhteiskuntapalkinnon voittajiin. Palkinto jaetaan vuosittain kansalaisten voittoa tavoittelemattomille ja innovatiivisille projekteille, jotka edistävät eurooppalaisia arvoja.

Väkijoukko osoittamassa tukea kuntalaisaloitteelle kyltein

Kuntalaisaloite Helsingin Lapinlahden pitämiseksi julkisessa omistuksessa

Lapinlahti-säätiö on muiden toimijoiden kanssa tehnyt aloitteen Helsingin Lapinlahden alueen säilyttämiseksi julkisessa omistuksessa. Alue on kehittynyt mielen hyvinvoinnin keskukseksi, Lapinlahden Lähteeksi. Alueen tulevaisuudesta tehdään pian kauaskantoisia kunnallisia päätöksiä. Nykytoimintaa uhkaa Lapinlahden rakennusten myyminen yksityiselle taholle joka kaupallistaisi Lapinlahden. Allekirjoitusten keruu kuntalaisaloitteeseen Lapinlahden säilyttämiseksi julkisessa omistuksessa on käynnissä.

Lapinlahti-säätiö

Lapinlahti-säätiö tukee Helsingissä sijaitsevan Lapinlahden entisen sairaala-alueen mielenterveys- ja kulttuuritoimintaa. Säätiö vaalii ja suojelee alueen rakennus- ja kulttuurihistoriaa sekä puiston luontoarvoja.

Kriisiauttamisen linjaukset

Kriisiauttamisen linjausten tarkoituksena on tukea kriisiauttamisen laatua ja tukea kriisikeskuksia ja muita jäsenyhdistyksiä kriisiauttamisen toteuttamisessa. …

Osaava vanhemmuus

Osaava vanhemmuus -hanke kehitti 2018-2021 Lapset puheeksi® -työmenetelmään perustuvan "Hyvä arki lapselle"-mallin sote-alan järjestöjen käyttöön.

MIOS-hanke

MIOS-hankkeessa edistettiin maahanmuuttajien mielen hyvinvointia ja osallisuutta sekä ehkäistiin niiden syrjäytymistä 2018-2020. Hanke tuotti TOIVO-ryhmämallin ja OmaMieli-ohjelman verkkoon. Hanketta rahoitti EU:n rakennerahastot.