Gå till innehåll

Lappvikens Källa får EU:s pris till civilsamhället

Pro Lappviken, MIELI rf:s lokala medlemsförening i Helsingfors, belönas med EU:s pris 2024 till det civila samhället för verksamheten vid Lappvikens Källa. Priset delas årligen ut till ideella och innovativa medborgarprojekt som främjar de europeiska värdena. I år delas fem pris ut.

Lappvikens Källa Ab

MIELI rf:s samhälleliga företag Lappvikens Källa Ab erbjuder hyresutymmen för verksamhet i Lappvikens sjuhus, som var Finlands första psykiatriska sjukhus. De tidigare sjukhusbyggnaderna har ritats av arkitekt C.L. Engel och är idag ett skyddat byggnadsarv. Byggnaderna ligger vid havet och omges av en omfattande strandpark.

Lappvikens källa – kultur för psykiskt välbefinnande

MIELI Psykisk Hälsa Finland rf har tagit initiativ till Lappvikens källa, ett center för psykiskt välbefinnande på Lappvikens sjukhus i Helsingfors. Centret är en öppen och mångkulturell mötesplats där kultur och psykiskt välbefinnande kommer samman.