Gå till innehåll

Lappvikens Källa får EU:s pris till civilsamhället

Pro Lappviken, MIELI rf:s lokala medlemsförening i Helsingfors, belönas med EU:s pris 2024 till det civila samhället för verksamheten vid Lappvikens Källa. Priset delas årligen ut till ideella och innovativa medborgarprojekt som främjar de europeiska värdena. I år delas fem pris ut.

Lappvikens Källa, centret för psykiskt välbefinnande i Helsingfors som förvaltas av Pro Lappviken förening för psykisk hälsa rf, utsågs 14.2.2024 till en av de fem vinnarna av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs (EESK) pris till det civila samhället.

Priset delas ut årligen till ideella och innovativa projekt som främjar europeiska värden. Årets pris är det 14:e i ordningen och temat är psykisk hälsa.

Fler än 100 förslag till vinnare lämnades in

Mer än 100 förslag till prisvinnare inkom från 23 länder i EU. Förslagen bedömdes utifrån kreativitet, engagemang och motivation att stötta människor med psykisk ohälsa och göra en gemensam medborgarinsats för att ta itu med den ”europeiska epidemin av psykisk ohälsa”.

Lappvikens Källa, ett center för konst, kultur och psykiskt välbefinnande, som drivs av MIELI rf:s lokalförening Pro Lappviken rf, är en av de prisbelönta.

”Vi är stolta och glada över att ha vunnit priset, som är ett bevis på det arbete som många volontärer utför till förmån för Lappvikens Källa. Priset ger oss styrka att fortsätta kampen för att bevara Lappviken för alla imvånare”, säger Nonni Mäkikärki, verksamhetsledare för Pro Lappviken.

Lågtröskelverksamheten förvaltar kulturarvet

Lappvikens Källa är ett lågtröskelcenter öppet för alla. Centret erbjuder delaktighet i en omgivning som stöder det psykiska välbefinnandet genom natur och kultur. På Lappvikens Källa kan du möta människor och få kulturpplevelser, oberoende av din egen bakgrund.

Verksamheten, som sker på Finlands första, numera nedlagda, psykiatriska sjukhus, är en fortsättning på den 180-åriga arvet av arbete för psykisk hälsa i områdets unika och värdefulla miljö. Lappvikens källa arrangerar evenemang, workshops, kurser, konstutställningar, rehabiliteringsarbete och andra tjänster för psykiskt välbefinnande för tiotusentals besökare varje år och fungerar som en viktig mötesplats för stadsborna.

Nu samlar helsingforsarna namn på ett invånarinitiativ för att säkerställa verksamheten

Nu pågår en kampanj för att samla underskrifter till ett invånarinitiativ för att säkra framtiden för Lappviksområdet. Beslut om vem som ska äga de tidigare sjukhusbyggnaderna kommer att fattas av Heksingfors stad under senvåren. Verksamheten hotas av stadens planer på försäljning till en internationell fastighetsinvesterare.

Också ett annat förslag från Finland, Lilinkotistiftelsens spel The World of Recovery games, prisbelönas. De övriga tre vinnarna kommer från Irland, Italien och Slovakien.

De fem vinnarna får dela på 50 000 euro. Priserna delas ut den 7 mars vid en prisgala i Bryssel.

Sidan har redigerats 21.2.2024