Gå till innehåll

Globalt samarbete – World Federation for Mental Health

Världsförbundet för psykisk hälsa (World Federation for Mental Health) grundades 1948 för att förebygga psykisk ohälsa, främja rätt behandling och vård av psykiatriska tillstånd och främja psykisk hälsa. MIELI rf är medlem i världsförbundet.

Internationellt samarbete

MIELI rf arbetar för att främja den psykiska hälsan och förebygga psykisk ohälsa även genom samarbete på europeisk och global nivå.

Att stärka psykisk hälsa ska ha topprioritet också i Finland

Den 10 oktober firas Världsdagen för psykisk hälsa. Dagens internationella mål är att göra psykisk hälsa och välmående till prioriteter i hela världen. Det mest akuta som vi i Finland måste reagera på är ungdomars mående. Tjänsterna måste utvecklas, men samtidigt måste vi fästa mycket mera uppmärksamhet vid att stärka psykisk hälsa och förebygga problem.