Gå till innehåll

Lappvikens Källa får EU:s pris till civilsamhället

Pro Lappviken, MIELI rf:s lokala medlemsförening i Helsingfors, belönas med EU:s pris 2024 till det civila samhället för verksamheten vid Lappvikens Källa. Priset delas årligen ut till ideella och innovativa medborgarprojekt som främjar de europeiska värdena. I år delas fem pris ut.

Projektet RE-MAP

Projektet RE-MAP förebygger radikalisering genom att stärka den psykologiska resiliensen och den psykiska hälsan i olika riskgrupper samt genom att utbilda yrkesverksamma. Projektet finansieras av EU:s fond för inre säkerhet (ISF) åren 2023-2025. Projektet kommer att utveckla och etablera en mentormodell för olika samhällsgrupper och tillhandahålla utbildning för yrkesverksamma om hur man bygger upp psykologisk resiliens och förebygger radikalisering. Projektet kartlägger även behovet av stöd till offer för terrorism och delar med sig av etablerad praxis.

Dagens sätt att tala om nyfinländare stöter ut människor till samhällets periferi

När vi talar om invandring, talar vi om människor. I diskussionen idag refererar man ofta till nyfinländare som en enda homogen grupp. I diskussionen glöms bort att varje människa är en individ med egna drömmar och mål. Vi har alla ett behov både av att vara i kontakt med andra människor och att bli bemötta som individer.

Vården av suicidnära människor bör förbättras

Hälso- och sjukvården spelar en nyckelroll i förebyggandet av suicid. Varje person som är suicidnära ska ha rätt att behandlas och få vård i enlighet med den nationella vårdrekommendationen.

Stiftelsen Lappviken sr

Stiftelsen Lappviken sr:s syfte är att stöda verksamhet som främjar psykisk hälsa och inkluderande kulturverksamhet på det tidigare sjukhusområdet i Helsingfors. Stiftelsen värnar om områdets byggnads- och kulturhistoriska värden och parkens naturvärden.

Globalt samarbete – World Federation for Mental Health

Världsförbundet för psykisk hälsa (World Federation for Mental Health) grundades 1948 för att förebygga psykisk ohälsa, främja rätt behandling och vård av psykiatriska tillstånd och främja psykisk hälsa. MIELI rf är medlem i världsförbundet.