Gå till innehåll

Dagens sätt att tala om invandrare stöter ut människor till samhällets periferi

När vi talar om invandring, talar vi om människor. I diskussionen idag refererar man ofta till invandrare som en enda homogen grupp. I diskussionen glöms bort att varje människa är en individ med egna drömmar och mål. Vi har alla ett behov både av att vara i kontakt med andra människor och att bli bemötta som individer.

Vården av suicidnära människor bör förbättras

Hälso- och sjukvården spelar en nyckelroll i förebyggandet av suicid. Varje person som är suicidnära ska ha rätt att behandlas och få vård i enlighet med den nationella vårdrekommendationen.

Stiftelsen Lappviken sr

Stiftelsen Lappviken sr:s syfte är att stöda verksamhet som främjar psykisk hälsa och inkluderande kulturverksamhet på det tidigare sjukhusområdet i Helsingfors. Stiftelsen värnar om områdets byggnads- och kulturhistoriska värden och parkens naturvärden.

Globalt samarbete – World Federation for Mental Health

Världsförbundet för psykisk hälsa (World Federation for Mental Health) grundades 1948 för att förebygga psykisk ohälsa, främja rätt behandling och vård av psykiatriska tillstånd och främja psykisk hälsa. MIELI rf är medlem i världsförbundet.

Internationellt samarbete

MIELI rf arbetar för att främja den psykiska hälsan och förebygga psykisk ohälsa även genom samarbete på europeisk och global nivå.