Gå till innehåll

Välbefinnande i kommunen

Främjandet av hälsa och välbefinnande är kommunernas uppgift nu och i framtiden. God psykisk hälsa är en del av en hållbar social och ekonomisk utveckling i kommunen. Välbefinnande i kommunen är ett tillvägagångsätt som hjälper kommunen att stärka den psykiska hälsan. God psykisk hälsa hos kommuninvånarna stärker kommunens livskraft och kommuninvånarnas förutsättningar för ett gott liv. Psykisk hälsa är en resurs för individer, familjer, samfund och samhälle och bidrar till social och ekonomisk utveckling.

Arbetslivet

Välbefinnande i arbetet skapas varje dag på jobbet på många olika nivåer: genom fungerande arbetsfördelning och gott ledarskap, genom tydlighet i anvisningar och normer på arbetsplatsen och genom god daglig praxis. Alla medarbetare bidrar med sitt eget beteende och sina handlingar till välbefinnande i arbetet.

SamSinne

Det är möjligt att förbättra mental- och missbrukarvården i samband med social- och hälsovårdsreformen. Fungerande modeller för att reformera mentalvårds- och missbrukartjänsterna har sammanställts inom ramen för projektet SamSinne (YhdessäMielin).

Mentalhälsopolitiska delegationen

Riksdagens mentalhälsopolitiska delegation tar initiativ och deltar i samhällsdebatten om psykisk hälsa. Delegationen är ett samarbetsorgan mellan riksdagsledamöter och fyra olika förbund för psykisk hälsa.