Gå till innehåll

Arbetslivet

Välbefinnande i arbetet skapas varje dag på jobbet på många olika nivåer: genom fungerande arbetsfördelning och gott ledarskap, genom tydlighet i anvisningar och normer på arbetsplatsen och genom god daglig praxis. Alla medarbetare bidrar med sitt eget beteende och sina handlingar till välbefinnande i arbetet.

SamSinne

Det är möjligt att förbättra mental- och missbrukarvården i samband med social- och hälsovårdsreformen. Fungerande modeller för att reformera mentalvårds- och missbrukartjänsterna har sammanställts inom ramen för projektet SamSinne (YhdessäMielin).

Mentalhälsopolitiska delegationen

Riksdagens mentalhälsopolitiska delegation tar initiativ och deltar i samhällsdebatten om psykisk hälsa. Delegationen är ett samarbetsorgan mellan riksdagsledamöter och fyra olika förbund för psykisk hälsa.

Samhälle och påverkan

Ett fungerande samhälle främjar psykisk hälsa och förebygger psykisk ohälsa. Goda samhällsstrukturer kan minska och förebygga psykisk ohälsa samt reducera det sociala, mänskliga och ekonomiska pris vi betalar för den.

Mentalhälsopoolen

Mentalhälsopoolen samlar civilsamhällets centrala aktörer inom området psykisk hälsa till samverkan. Mentalhälsopoolens kampanjer synliggör den psykiska hälsans betydelse och poolens påverkansarbete för upp psykisk hälsa på den politiska agendan.

Lappvikens källa – kultur för psykiskt välbefinnande

MIELI Psykisk Hälsa Finland rf har tagit initiativ till Lappvikens källa, ett nytt center för psykiskt välbefinnande på Lappvikens sjukhus i Helsingfors. Centret är en öppen och mångkulturell mötesplats där kultur och psykiskt välbefinnande kommer samman.

Mies ja poika istuvat ulkona ja hymyilevät.

Vad gör MIELI rf?

MIELI Psykisk Hälsa Finland rf:s grundläggande uppgift är att främja psykisk hälsa och förebygga problem. MIELI rf försvarar allas rätt till god psykisk hälsa.