Gå till innehåll

Världsförbundet för psykisk hälsa (World Federation for Mental Health WFMH) har som uppgift att främja medvetenheten om psykisk hälsa, förebyggandet av psykiatriska tillstånd och god praxis för återhämtningsfokuserade insatser i alla länder.
 
Ideella organsationer för psykisk hälsa från 46 länder grundade världsförbundet 1948 i London. 1992 tog världsförbundet initiativ till den internationella dagen för psykisk hälsa, den 10 oktober.

MIELI rf är medlem av Världsförbundet för psykisk hälsa.