Gå till innehåll
Internationella styrdokument för psykisk hälsa

De internationella styrdokumenten för psykisk hälsa ger ett ramverk för lagstiftning och utvecklingsarbete på nationell nivå.

Europeiskt samarbete - Mental Health Europe

Mental Health Europe (MHE) är civilsamhällets europeiska takorganisation för psykisk hälsa. MIELI rf är en aktiv medlem och representerad i styrelsen.

Globalt samarbete - World Federation for Mental Health

Världsförbundet för psykisk hälsa (World Federation for Mental Health) grundades 1948 för att förebygga psykisk ohälsa, främja rätt behandling och vård av psykiatriska tillstånd och främja psykisk hälsa. MIELI rf är medlem i världsförbundet.