Gå till innehåll

Internationella styrdokument och handlingsplaner för psykisk hälsa:

Världshälsoorganisationen (WHO)

Europeiska unionen (EU)

Nordiska ministerrådet