Gå till innehåll

Mental Health Europe (MHE) är den europeiska takorganisationen för civilsamhällets aktörer inom psykisk hälsa. MHE grundades i Storbritannien 1985 som det eupeiska samarbetsforumet för Världsförbundet för psykisk hälsa (World Federation for Mental Health). MHE:s uppgift är att främja allas psykiska hälsa i Europa.

MHE eftersträvar ett Europa där alla personer med psykisk ohälsa är fullvärdiga samhällsmedlemmar med tillgång till rätta tjänster och stöd. I Europa ska alla ha fullvärdiga möjligheter vara delaktiga i samhällsbygget och beslutsfattandet. MHE främjar den psykiska hälsan och välfärden i Europa i alla sektorer av samhället .

MIELI rf representeras i MHE:s styrelse av direktören för krisverksamheten Sanna Vesikansa.