Gå till innehåll
Lekande barn i förgrunden, en man i bakgrunden

Föra barnen på tal i Europa

Det treåriga projektet Let's Talk about Children in Europe syftar till att sprida och etablera modellen Föra barnen på tal i åtta europeiska länder.

Globalt samarbete – World Federation for Mental Health

Världsförbundet för psykisk hälsa (World Federation for Mental Health) grundades 1948 för att förebygga psykisk ohälsa, främja rätt behandling och vård av psykiatriska tillstånd och främja psykisk hälsa. MIELI rf är medlem i världsförbundet.

Internationellt samarbete

MIELI rf arbetar för att främja den psykiska hälsan och förebygga psykisk ohälsa även genom samarbete på europeisk och global nivå.