Siirry sisältöön


Suomen ensimmäinen psykiatrinen sairaala, Lapinlahden sairaala, sai alkunsa Venäjän keisarin Nikolai I:n aloitteesta. Edistyksellisen ajattelun myötä haluttiin keskittyä mielenterveyspotilaiden parantamiseen pelkän eristämisen sijaan. Rakennettiin vuonna 1841 käyttöön otettu arvorakennus,  arkkitehti Carl Ludvig Engelin piirtämä Lapinlahden sairaala, joka tänä päivänä on suojeltu rakennusperintö. Myös sairaalan puistosta rakennettiin mahdollisimman hoitava ja se palvelee edelleen kaupunkilaisia virkistävänä keitaana.  Lapinlahden sairaalatoiminta päättyi v. 2018.

Muutamien tyhjien vuosien jälkeen Lapinlahdessa aloitti toimintansa kaikille avoin mielen hyvinvoinnin ja kulttuurin keskus Lapinlahden Lähde Pro Lapinlahti ry:n ja MIELI ry:n aloitteesta. Mielenterveyttä edistävä toiminta on osa alueen elävää kulttuuriperintöä. Nykytoiminta on suoraa jatkumoa alueen 180-vuotiselle mielenterveystyölle. Avoimen kansalaistoiminnan myötä suljettu sairaala-alue on kymmenen vuoden aikana avautunut yhteisölliseksi kaupunkitilaksi ja kohtaamispaikaksi, jossa järjestetään paljon maksuttomia tapahtumia, luentoja, ryhmiä, oppilaitosyhteistyötä, työllistävää toimintaa, vapaaehtoistoimintaa, taidenäyttelyitä, luontotoimintaa ja näyttelyitä, konsertteja ja liikuntaa. Kaikille avoin nykytoiminta pyrkii ennaltaehkäisemään mielenterveysongelmia ja vähentämään yksinäisyyttä osallisuuden, kulttuurin ja yhteisöllisyyden keinoin.   

Lapinlahden alueen rakennukset kaipaavat korjaustoimia. Helsingin kaupunki omistaa Lapinlahden, ja on suunnittelee omistuksen enemmistöosuuden siirtämistä kaupalliselle toimijalle. Toiminnan kaupallistuminen olisi uhka alueen nykyistä pääosin maksuttomalle kansalaistoiminnalle. Yksityiset toimijat voivat antaa lisäarvoa korjauksiin ja toimintaan, mutta Lapinlahti-säätiö katsoo, että Helsingin kaupunki tulisi jäädä rakennusten enemmistöomistajaksi.

Helsingin kaupungin päättäjillä on nyt käsissään kaikki mahdollisuudet varmistaa, että Lapinlahti on jatkossakin kaupunkilaisten omistama, kaikille avoin, yhteisöllinen ja inhimillinen mielen hyvinvoinnin ja osallisuuden paikka jokaiselle taustaan, ominaisuuksiin tai varallisuuteen katsomatta.

Allekirjoita kuntalaisaloite!

Helsinkiläisenä voit nyt allekirjoittaa kuntalaisaloitteen Lapinlahden säilyttämisen puolesta. Kuntalaisaloite esittää, että Helsingin kaupunginvaltuusto tekee periaatepäätöksen, jonka mukaan Helsingin kaupunki jatkaa Lapinlahden entisen sairaala-alueen, puiston ja rakennusten pääomistajana ja kaupunki turvaa Lapinlahden taiteiden, kulttuurin ja mielen hyvinvoinnin keskuksen tulevaisuuden.